Nieuws

Nieuw compact directieteam voor Noord-Brabant

Door Peter van Oirschot

'S-HERTOGENBOSCH - De ambtelijke organisatie van de provincie Noord-Brabant wordt met ingang van het nieuwe jaar aangestuurd door een nieuw directieteam, bestaande uit algemeen directeur / provinciesecretaris Marcel van Bijnen (49) en vier directeuren. De aanstelling van een kleinere directie past bij de ambitie van het huidige provinciebestuur om de provinciale organisatie verder te ontwikkelen tot een slankere en flexibele netwerkorganisatie die mee kan bewegen met de veranderende omgeving.

Het nieuwe directieteam onder leiding van algemeen directeur/provinciesecretaris Marcel van Bijnen bestaat uit:

Marc Glaudemans, 47 jaar en op dit moment directeur van de Academie voor Architectuur en Stedenbouw in Tilburg;

Jochem Meulesteen, 40 jaar en op dit moment programmadirecteur Organisatieontwikkeling bij de provincie Noord-Brabant;

Jeroen Smarius, 54 jaar en op dit moment gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Uden;

Michèle Vlug, 43 jaar en op dit moment directeur Mobiliteit & Infrastructuur bij de provincie Noord-Brabant.

Het huidige provinciebestuur wil dat de provincie tijdig in kan spelen op de veranderende maatschappij en de opgaven van nu en in de toekomst. Voor de sturing van die opgavegestuurde organisatie is ervoor gekozen om de huidige directie en het management in elkaar te schuiven tot een kleiner directieteam. Algemeen directeur en provinciesecretaris Marcel van Bijnen: "Dit nieuwe directieteam bestaat naast mijn persoon uit twee personen die al enige tijd bij de provincie werken en de organisatie en haar mores dus goed kennen. Daarnaast hebben we twee directieleden aan kunnen trekken met veel ervaring die van 'buiten' komen en daarmee ook nieuw elan in de organisatie brengen. Samen gaan wij verder met de doorontwikkeling van de organisatie die er stevig aan bijdraagt dat Brabant ook in de toekomst blijft behoren tot de Europese top kennis- en innovatieregio's."

Het vijfkoppige directieteam geeft samen leiding aan het ambtelijke apparaat, draagt zorg voor de uitvoering van het bestuursakkoord van het provinciebestuur en gaat verder met de doorontwikkeling van de organisatie zoals die reeds is ingezet. Een uitgebreidere beschrijving van de directieleden is te vinden op www.brabant.nl/directie.

|Doorsturen