Nieuws

Nieuw vergaderstelsel voor nieuwe gemeenteraad

Door Peter van Oirschot

TILBURG - Afgelopen maandag vergaderde de Themacommissie Bestuur. Een van de agendapunten was de voorbereiding op het nieuwe vergaderstelsel voor na de gemeenteraadsverkiezingen.

raadtilburg.nl

DOOR RENÉ HAANS

In maart 2017 spraken de fractievoorzitters tijdens een werksessie uit dat zij in 2018 met de nieuwe gemeenteraad willen starten met een andere manier van vergaderen: een nieuw proces, nieuwe spelregels en gebruiken. Volgens Peter van Gool is het aantreden van de nieuwe gemeenteraad een goed moment om met de nieuwe werkwijze kan beginnen. Het aangepaste vergaderstelsel moet een bijdrage leveren aan een levendige lokale democratie.

Informatie, debat en besluit

Enkele punten uit het geheel van voorstellen zijn om met ingang van de nieuwe raadsperiode in 2018 het vergaderstelsel als volgt te herzien: het besluitvormingsproces van de raad wordt ingedeeld in drie fases: informatie, debat en besluit, waarin elke week een van de fases aan bod komt. "Hierdoor is er meer overleg mogelijk met de stad", aldus Van Gool. Er gaat gewerkt worden met woordvoerderschappen en met twee vergadersessies naast elkaar. Jan van Beurden, OPA, voorzag problemen voor de 'eenpitters' en de kleinere partijen. Volgens Van Gool zou dit ondervangen kunnen worden door een derde commissielid.

Hans Smolders, LST, vroeg: "Waarom wordt alles op zijn kop gezet, het is voor de zittende commissieleden al moeilijk genoeg, laat staan voor nieuwe leden." Volgens Van Gool is het doel efficiënter te vergaderen. "Nu zitten commissieleden te wachten totdat een bepaald agendapunt besproken wordt. Twee vergadersessies naast elkaar is efficiënter, er blijft dan meer tijd over voor andere zaken. Bij de besluitvorming over de invoering van het nieuwe vergaderen blijft de raad architect van het nieuwe vergaderstelsel."

Doelen

Doel van de vernieuwde manier van vergaderen is onder meer dat de raad meer regie gaat voeren op de raadsagenda. Ook zal de raad meer zichtbaar en benaderbaar zijn voor de stad. Meer communicatie met de stad over en weer zal het gevolg zijn, zeker in combinatie met de drie fases.

Uit het debat bleek overduidelijk dat de veranderingen nog geen gelopen race zijn. Smolders reageerde op Cecile Franssen, VVD, die voorstelde nu maar eens 'rigoureus' te veranderen. Smolders was het er niet mee eens. "Laat de nieuwe raad hierover maar beslissen, de helft van de raadsleden komt niet terug." Ook het switchen van de maandag naar de dinsdag voor vergaderingen stuitte op weerstand.

Volgens Van Gool moet het gezien worden als een zoektocht naar een zo optimaal mogelijk vergaderstelsel. "Het moet een gedragen proces zijn."

Het gaat als B-stuk naar de raad, zodat er zeker nog moties en amendementen komen.

Voorbereidingscommissie

In de voorbereidingscommissie zaten: Peter van Gool, D66, die het woord voerde tijdens de commissievergadering, Marcel van den Hoven, CDA, Jeroen van Dijk, VVD, Guus Sluijter, PvdA, en Bram Thewissen, Voor Tilburg.

|Doorsturen