Nieuws

Nieuwe cultuurnota in de maak

Door Silvester Klaasman

TILBURG – Afgelopen maandag is de startnotitie Cultuurplan 2021 -2024 besproken. Er komen gesprekken met diverse vertegenwoordigers uit stad en wijken om input te geven aan de nieuwe cultuurnota.

DOOR ELLEN VAN SLOOTEN

“Hoe gaat de wethouder deze stadsgesprekken vormgeven om ervoor te zorgen dat nieuwe doelgroepen en disciplines gehoord worden?” Die vraag stelde D66-raadslid Bas Verberk. Hij vindt subsidieaanvragen papieren monsters. “Diegene die de invuloefeningen het best beheerst, maakt de meeste kans op subsidie. Kunstenaars worden niet afgerekend op hun product, maar op hun papieren verantwoording hierover. Dit systeem sluit een enorme groep uit van deelname aan het cultuurbestel.”

‘Herrie maken’

GroenLinks opperde om naast de stadsgesprekken ook nog een digitale vragenlijst te maken. “Zodat iedereen in gelijke mate zijn of haar punt kan maken”, is het idee van Sanne Heijndijk. Ze geeft aan dat er behoefte is aan broedplaatsen waar de makers hun gang kunnen gaan. “Zoals een muzikant laatst zei: betaalbare ruimtes waar je superhard herrie kunt maken.” Haar partij wil net als andere partijen in de raad, dat cultuur toegankelijk is voor een breed publiek en dat het zodoende kan bijdrage aan het geluk en welzijn van mensen.

Cultuureducatie

Burgerraadslid Nick Mollen sprak uit namens de VVD dat zijn partij enthousiast is als cultuur kan zorgen voor een vermindering in de zorgkosten. Het idee daar achter is dat mensen uit hun isolement komen als ze theater, film of andere culturele evenementen bezoeken. Cultuur kan op die manier preventief werken voor een goede gezondheid. Mollen stelde daarom: “Maatschappelijke input bij verenigingen, evenementen en cultuureducatie vinden we veel relevanter dan de investeringen in professionele kunst.”

 

Het was reden voor Bas Verberk (D66) om door te vragen. “Wie staat er dan voor de klas om die lessen te verzorgen? Naar wat voor soort theater moeten die kinderen om de voorstellingen te gaan bekijken?” Daarop antwoorde Mollen dat als een culturele instelling zijn eigen broek op kan houden er kritisch naar subsidie moet worden gekeken.

Gratis museumdag

Wethouder Marcelle Hendrickx reageerde op de voorgenomen motie van de PvdA om te onderzoeken of een gratis museumdag mogelijk is. Ze wil dit in de stadsgesprekken meenemen. “Zoiets koste wel heel veel geld. Dat betekent dat je iets anders niet kunt doen.”, aldus de cultuurwethouder. Als de PvdA hiertoe daadwerkelijk een motie gaat indienen zal het als discussiestuk in de komende raadsvergadering van 25 november op de agenda staan.

|Doorsturen

Tilburg in Beeld