Nieuws

Nieuwe lector Avans Hogeschool start onderzoek naar ondermijning

Door Petra Jansen

TILBURG - De nieuwe lector Ondermijning van Avans Hogeschool, Emile Kolthoff, gaat vanaf 2 juni van start om samen met de beroepspraktijk onderzoek te verrichten naar de zogenaamde ondermijnende criminaliteit, met als doel de weerbaarheid van de professionals te vergoten. Ondermijnende criminaliteit is misdaad waarbij de onderwereld en bovenwereld vermengd raken, zoals drugscriminaliteit en mensenhandel. Onderdeel van het onderzoek dat Kolthoff gaat opzetten is het in kaart brengen van de vormen van ondermijning waarmee professionals in een groot scala aan beroepen te maken hebben en hoe deze vormen van ondermijning zijn te beïnvloeden. In het lectoraat staat het ontwikkelen van strategieën tegen de ondermijnende misdaad dan ook centraal. Volgens de lector start het met het creëren van bewustwording van het begrip ondermijning. Beoogd wordt om de weerbaarheid van professionals en organisaties te vergroten en er zo voor te zorgen dat pogingen tot ondermijning niet meer werken. Daarnaast is het voor Avans van belang om door middel van het lectoraat en onderzoek de verbinding tussen het onderwijs en de beroepspraktijk te verstevigen.

|Doorsturen