Nieuws

Nog anderhalve week Met het Oog op 2018.nl'

Door Peter van Oirschot

TILBURG - De gemeenteraad heeft tot nu toe 44 voorstellen uit de stad gekregen, die mogelijk een rol gaan spelen, wanneer in november de begroting 2018 op de raadsagenda staat. De ideeën zijn afkomstig van diverse inwoners en groeperingen, die de raad in de afgelopen maanden hebben laten weten wat er in de plannen voor volgend jaar niet mag ontbreken. Zij hebben hun voorstellen ingediend via www.methetoogop2018.nl Op dit speciale platform kan iedereen in Tilburg kenbaar maken welke ideeën of voorstellen aandacht verdienen, wanneer de raad op 6 en 9 november de begroting voor 2018 behandelt en vaststelt.

Inmiddels wordt ook duidelijk welke voorstellen meer of minder steun uit de stad krijgen. Van de mogelijkheid om voor of tegen een voorstel te stemmen, hebben al ruim 1.200 bezoekers van het platform gebruik gemaakt. Iedereen heeft tot 30 oktober gelegenheid om plannen of ideeën in te dienen. Nog anderhalve week dus om ook jouw voorstel op tijd bij de raad terecht te krijgen. Ga daarvoor naar www.methetoogop2018.nl. Je kunt je voorstel ook mailen naar raadsgriffie@tilburg.nl

|Doorsturen