Nieuws

Ontwikkeling hotels aan de Horst stap dichterbij


LOON OP ZAND - Somerset Capital Partners, eigenaar van het grondgebied tussen de Horst en N261 in Kaatsheuvel, heeft van het college van Loon op Zand groen licht gekregen voor het verder uitwerken van de hotelplannen.

De ingediende plannen gaan uit van 500 kamers en de aanleg van een parkeervoorziening. Het hotel bestaat uit meerdere losse gebouwen met verschillende bouwhoogtes, ingepast in het groen. In de plannen is ook rekening gehouden met de komst van de snelfietsroute, die parallel aan de N261 loopt.

Het aantal bezoekers in de gemeente Loon op Zand groeit door de vele recreatieve mogelijkheden. Belangrijke ambitie is om meerdaags verblijf mogelijk te maken en een groei van het aantal bedden te realiseren. De zone Horst¿N261 is volgens de gemeente een zeer geschikte locatie om hotels te ontwikkelen.

Het college heeft de uitgangspunten voor het realiseren van het hotel vastgesteld. Ook wordt een beeldkwaliteitplan voor de locatie gemaakt. Dit plan bevat eisen voor de architectuur van de bebouwing.

Somerset gaat het plan nu verder uitwerken en maakt een ontwerp voor de inrichting en een bestemmingsplan. Belangrijke voorwaarden daarbij zijn onder andere het aantonen van de behoefte aan hotelkamers en het zorgen voor een goede verkeersafwikkeling.

Direct omwonenden zijn per brief geïnformeerd. Op het moment dat het ontwerp klaar is, organiseren Somerset en de gemeente Loon op Zand een informatiebijeenkomst voor omwonenden.

|Doorsturen