Nieuws

Oproep om kunst Stadskantoor 1 te behouden

Door Petra Jansen

TILBURG - De Werkgroep Monumentale Kunst van de landelijke Erfgoedvereniging Heemschut vreest voor de toekomst van drie beeldbepalende kunstwerken in het Tilburgse Stadskantoor 1.

Het college van de gemeente Tilburg wil van enkele mozaïeken af die tot op heden nabij de trappenhuizen in het kantoorgedeelte aanwezig zijn. Omdat de werken op een drager van astbest zitten wenst de gemeente de werken niet te herplaatsen na de inmiddels in gang gezette renovatie van het Stadskantoor. Bij de vernieuwing van het Stadskantoor 1 blijft het karakter van het gebouw voor een belangrijk deel behouden. Ook de in het gebouw aanwezige kunst. Alleen enkele mozaïeken van Gé Verhulst en Gerard van Iersel dreigen te verdwijnen vanwege zorgen die er zijn over de asbestdrager van deze werken.

Weerstand

Restaurator Arno van Sabben heeft in overleg met diverse asbestdeskundigen een plan ontwikkeld, waarbij de Tilburgse kunstwerken inclusief de asbestdrager veilig herplaatst kunnen worden. Verwijdering van het glasmozaïek van de asbestdrager is lastig. Het kan wel, maar het is aanzienlijk kostbaarder. Het voorstel van de architect van het Stadskantoor is om de mozaïeken te plaatsen nabij een belangrijk trappenhuis op de begane grond. De architect garandeert dat de geïmpregneerde asbest na herplaatsing voor ten minste 100 jaar veilig is. Toch stuit de herplaatsing op weerstand vanuit het college van burgemeester en wethouders. Het beleid van de gemeente is om een volledig asbestvrije werkomgeving aan te kunnen bieden.

Opslag

Voor Heemschut is het standpunt van de gemeente onbegrijpelijk. De gemeente Tilburg heeft in de ogen van deze organisatie de taak haar eigen erfgoed te behouden. Heemschut vreest een langdurige opslag en/of vernietiging van de werken.

|Doorsturen