Nieuws

Organisaties tekenen voor 'Nu Niet Zwanger'


TILBURG - Negentien organisaties in de regio Hart van Brabant hebben afgesproken dat zij samen uitvoering gaan geven aan het programma 'Nu Niet Zwanger'.

Het programma -opgezet door de GGD Hart voor Brabant en gemeente Tilburg- helpt kwetsbare ouders om in deze fase van hun leven géén kind te krijgen. Op vrijwillige basis, met een proactieve persoonlijke benadering en maatwerk. De organisaties onderstrepen hun samenwerking met een convenant, dat zij op 23 november ondertekenden tijdens de Week tegen Kindermishandeling.

De ondertekenaars spreken af dat hun hulpverleners een kinderwens, seksualiteit en anticonceptie open met kwetsbare ouders -vrouwen en mannen- bespreken. Dit wordt structureel onderdeel van hun werk. Het programma zet in op maatwerk; vrijwillige, intensieve begeleiding van kwetsbare (potentiële) ouders die te kampen hebben met psychische problemen, een verstandelijke beperking, armoede, dakloosheid, illegaliteit en/of een verslaving. Zij worden gemotiveerd om vrijwillig geschikte anticonceptie te gaan gebruiken. Met als belangrijkste doel: voorkomen dat zij in deze fase van hun leven zwanger worden.

Doel van het programma is voorkomen dat kinderen geboren worden in een situatie waarin ouderschap (tijdelijk) tekortschiet en dat kinderen opgroeien in een onveilige of ongezonde situatie. Los van persoonlijk leed, voorkomt deze aanpak (veel) duurdere jeugdbescherming en/of jeugdzorgplaatsingen. Daarnaast krijgen de ouders op deze manier de kans om eerst hun leven op orde te brengen.

Het programma Nu Niet Zwanger is gestart in 2014 en heeft zijn succes bewezen. Inmiddels zijn in de regio Hart van Brabant 240 kwetsbare (potentiële) ouders bereikt. Meer dan 80% van de kwetsbare (potentiële) ouders -veelal vrouwen- besloot vrijwillig om geschikte anticonceptie te gebruiken. Het programma is ontwikkeld door Connie Rijlaarsdam, verpleegkundig specialist bij de GGD. Zij won hiermee eerder dit jaar de onderscheiding voor 'Meest invloedrijke persoon publieke gezondheid in 2016'.

Het convenant is ondertekend door de volgende ketenpartners in de regio Hart van Brabant: RIBW Midden-Brabant, GGZ Breburg , Kompaan en de Bocht, Amarant Groep, Stichting Prisma, SMO Traverse, Instituut voor Maatschappelijk Werk, GGD Hart voor Brabant, Veilig Thuis Midden-Brabant, Jeugdbescherming Brabant, MEE Plus, MEE regio Tilburg, MEE West-Brabant, Philadelphia, Reclassering Nederland, Novadic Kentron, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Huisartsenbestuur Midden-Brabant en de Raad voor de Kinderbescherming regio Zuidwest Nederland.

Tijdens de bijeenkomst ging ook de film Nu Niet Zwanger in première. De film is bedoeld om belangstellende organisaties en overheden inzicht te geven in hoe het programma werkt. Aan de hand van het verhaal van een ervaringsdeskundige vertellen ketenpartners over hun rol. Naast Connie Rijlaarsdam zijn dat vertegenwoordigers van MEE en Veilig Thuis, een arts van de GGD, twee gynaecologen van het Elizabeth- TweeSteden Ziekenhuis en de Tilburgse wethouders Kokke en Hendrickx. De film is te bekijken via www.ggdhvb.nl/nunietzwanger

|Doorsturen