Nieuws

ContourdeTwern benoemt twee nieuwe leden RVT


TILBURG - Per 1 januari 2017 verwelkomt ContourdeTwern twee nieuwe leden bij de Raad van Toezicht. Zo treden Wiebe Cnossen en Fons Naterop beiden aan, laatstgenoemde als voorzitter.

Naterop: "Ik heb gekozen voor ContourdeTwern omdat deze organisatie en de mensen die ervoor werken heel dicht bij mij staan; in wat ik geloof en wat ik in mijn hart voel. Ik denk, zeker in deze tijd, dat ContourdeTwern een toegevoegde waarde kan vervullen in de haarvaten van onze samenleving en constructieve verbindingen kan leggen."

De huidige burgemeester van de gemeente Aalburg ziet zijn nieuwe rol met vertrouwen tegemoet: "Ik denk dat ik als voorzitter van de Raad van Toezicht mooie reflecties kan geven aan de bestuurder door enerzijds mijn ervaring in te brengen maar zeker ook mijn netwerken in te zetten binnen het sociaal domein en hogere overheden zoals de provincie. Mijn passie voor het verbeteren van leefbaarheid en sociale veerkracht binnen wijken en dorpen wil ik graag voor ContourdeTwern inzetten. Bovendien wordt in de huidige participatiemaatschappij veel gevraagd van de vele vrijwilligers. De inzet van ContourdeTwern voor deze grote groep kanjers spreekt mij enorm aan. Kortom: de 'club' past bij mij en ik heb er zin in."

Directeur-bestuurder Gon Mevis van ContourdeTwern is ingenomen met de twee nieuwe leden: "Fons Naterop is al jaren burgemeester en dus een ervaren bestuurder, geknipt voor de rol als voorzitter. Hij heeft een grote maatschappelijke betrokkenheid, kennis van de thema's in gemeenteland en een groot bestuurlijk netwerk. Wiebe Cnossen is van toegevoegde waarde omdat hij bij uitstek een vernieuwend denker is, met een sterk netwerk in en rond Tilburg. Daarnaast heeft hij veel ervaring op economisch en sociaaleconomisch terrein en in het advieswerk.

|Doorsturen