Nieuws

Corien Prins naar WRR


TILBURG - Vanaf 1 april 2017 treedt prof. mr. Corien Prins aan als voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Zij volgt professor dr. J.A. (André) Knottnerus op, wiens zittingstermijn afloopt. Prins is nu nog decaan van Tilburg Law School bij Tilburg University. De WRR is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering gevraagd en ongevraagd advies geeft over maatschappelijke vraagstukken en het overheidsbeleid voor de langere termijn.

|Doorsturen