Nieuws

Dag van het Jodendom

Door Petra Jansen

TILBURG - In de Petrus en Pauluskerk vindt op dinsdag 17 januari, de Dag van het Jodendom, een bijzondere lees- en luisteravond plaats.

Tijdens de bijeenkomst wordt dieper ingegaan op de betekenis van pslam 27, die op zondag 22 januari in alle katholieke kerken als antwoordpsalm op het leesrooster staat. Wat zeggen we als we deze oude woorden gebruiken? Hoe klinkt de psalm in de synagoge, in de rooms-katholieke en protestantse kerken en in oecumenische vieringen zoals in Taizé? De pslam wordt beluisterd in verschillende zangtradities. Naast gelegenheidszangers van het klassiek gregoriaans, van de Nederlandstalige liturgie en van de Taizégroep van Petrus en Paulus zijn voor deze avond in het bijzonder ook leden van de Liberaal Joodse Gemeente Brabant uitgenodigd. Toegelicht wordt wat de plaats is van de psalmen (en in het bijzonder van psalm 27) in de liturgie van de verschillende tradities. De avond staat onder leiding van Nico van Doorn en Cor Sinnema, twee Tilburgse emeritipastores. Aanvang 20.00 uur, toegang gratis. Adres: Vierwindenlaan 11 in Tilburg. Op zondag 22 januari zal psalm 27 zal opnieuw te horen zijn. Dan wordt stilgestaan bij het feit dat de Dag van het Jodendomvoor de tiende keer in ons land wordt gehouden. Mgr. Gerard de Korte, de bisschop van 's-Hertogenbosch, is dan de hoofdcelebrant in de eucharistieviering van 10.00 uur, eveneens in bovengenoemde kerk.

|Doorsturen