Nieuws

Gezonde lucht pas in 2035

Door Peter van Oirschot

DOOR RENÉ HAANS

TILBURG - Tijdens de themacommissie Leefbaarheid kwam maandag het initiatiefvoorstel van GroenLinks, PvdA, SP en D66 aan de orde om maatregelen te nemen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. Kees van Ham, SP, betoogde dat een investering in schone lucht kwaliteit van leven oplevert. "Een miljoen mensen in Nederland heeft klachten aan de luchtwegen. De gemiddelde levensverwachting ligt een half jaar lager. Het onderzoek dat er nu ligt, geeft inzicht over onder anderen de vuile lucht op Ringbaan West en Oost. Je wilt er met je fiets niet staan. Onbegrijpelijk dat de gemeente er niet meer mee doet." Martin de Wolf, GroenLinks stelde: "2035 is ver weg, door een norm te stellen, kan deze richtinggevend zijn op termijn. Als wij het voortouw nemen, dan doet goed voorbeeld misschien goed volgen."

De situatie in Tilburg is niet uniek. De veroorzakers van luchtkwaliteit zijn hier gelijk aan die van andere grotere steden. Verkeer geeft de grootste lokale bijdrage. Deze bijdrage neemt wel af door het schoner worden van de motorvoertuigen als gevolg van Europese normstelling. De gemeente Tilburg streeft na ten aanzien van fijnstof, stikstofdioxide en zwaveldioxide om in 2035 de normen van de WHO, Wereldgezondheidsorganisatie, voor een gezonde lucht te realiseren. Het college wil 'verschoning' van mobiliteit door in te zetten op o.a. voetgangers, fietsen en elektrisch vervoer. Het College stelt in het eerste kwartaal van 2018 een stappenplan op welke maatregelen kunnen leiden tot de normen van de WHO ten aanzien van luchtkwaliteit in 2035. Op 30 januari komt het voorstel terug in de raad.

|Doorsturen