Nieuws

Nieuwe Kindercampus in Loven


Tilburg – In de wijk Loven wordt door de Eerste Jan Ligthartschool, OBS Yore, Anak Anak en peuterspeelzaal Willebrord hard gewerkt aan de voorbereidingen voor vernieuwend onderwijs in de toekomstige Kindercampus met de werknaam: Be-Loven.

Momenteel staan er 4 scholen op ongeveer één vierkante kilometer. In de wijk Loven loopt, net als landelijk, het aantal leerlingen terug. OBS Yore, de Eerste Jan Ligthartschool, Sterrekinderopvang Anak Anak en peuterspeelzaal Willebrord hebben daarom besloten om per 1 augustus 2017 te gaan samenwerken in een nieuwe Kindercampus. Binnen de vertrouwde omgeving van de Kindercampus dagen zij kinderen van 0 t/m 13 jaar vóór-, tijdens en na schooltijd uit om het beste uit zichzelf te halen. Ze kunnen hun talenten in de volle breedte ontwikkelen en worden vanuit een doorgaande ontwikkelingslijn gevolgd. Sport, cultuur, jeugdzorg en welzijn worden belangrijke partners in deze Kindercampus.

De gebouwen van Yore en Anak Anak zullen verbouwd en aangepast worden om er een school van te maken met ruimte voor alle kinderen. Het Willebrordplein wordt de verbindende schakel tussen de gebouwen en krijgt daarmee ook een centrale functie in de wijk. De planning is om in januari 2018 de gebouwen te betrekken. Op dit moment wordt er door de teams hard gewerkt aan de visie van waaruit men in het vernieuwende onderwijs wil gaan werken. De nieuwe manier van lesgeven wordt vanaf nu al stapsgewijs ingevoerd, zodat leerlingen en medewerkers alle tijd hebben om aan dit onderwijs te wennen.

Directeur van beide basisscholen, Yvonne Udo, is razend enthousiast over het concept van Be-Loven: “We gaan een samenwerking aan vanuit het vertrouwen in kinderen en hun wil om zich te ontwikkelen.” Zij promoot de samenwerking op ludieke wijze door heen en weer te pendelen tussen de 2 scholen op een fiets en in een jas met de logo’s van alle partijen.

De basisscholen tellen momenteel samen zo’n 235 leerlingen. Na aanpassing van de huisvesting zal er in de Kindercampus plaats zijn voor 350 kinderen in het onderwijs, 65 kinderen van 0-4 (kinderdagverblijf en peuterspeelzaal) en 70 kinderen in de buitenschoolse opvang.

|Doorsturen

Tilburg in Beeld