Nieuws

Open dag op VSO Parcours


TILBURG - Op dinsdag 7 februari is er een open dag op VSO Parcours in Tilburg. Parcours is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Jongens en meiden van 12 t/m 18 jaar krijgen hier extra begeleiding, omdat het leren en opgroeien niet voor iedereen vanzelf gaat. Leerlingen kunnen een diploma vmbo-basis of kader behalen. Of ze volgen een leerroute voor het vinden van een plek op de arbeidsmarkt.

VSO Parcours is een kleine school, waar iedereen elkaar kent. Leraren en leerlingen zorgen samen voor een fijne leeromgeving die aansluit bij de mogelijkheden en interesses van de jongeren. Er is niet alleen aandacht voor (vak-)kennis, we leren jongeren ook hoe ze goed met zichzelf en de ander om kunnen gaan. Samen met de leerling, ouders en (zorg-)partners werkt men aan de 'Route naar Maatschappelijk Meedoen'. Want dat is een belangrijke opgave van het speciaal onderwijs: zorgen dat deze jongeren, die net als iedereen dromen hebben en bijzondere talenten, een plek krijgen in onze samenleving, zodat ze erbij horen en mee kunnen doen.

VSO Parcours heeft twee locaties: Generaal Smutslaan 9 voor vmbo basis en kader en Pastoriestraat 1 voor arbeidstoeleiding. Beide locaties zijn op 7 februari te bezoeken tussen 18.00 en 20.30 uur, bijvoorbeeld voor (nieuwe) leerlingen en hun ouders. U bent van harte welkom.

Van 15.30 tot 17.00 uur zijn beide locaties open voor professionals en samenwerkingspartners. U krijgt informatie over een dag op Parcours, de visie, het aanbod en de toekomstdroom: alle leerlingen op één locatie. Er wordt gezorgd voor een persoonlijke rondleiding door een medewerker en leerling van de school. Graag hiervoor aanmelden via adminvso@parcourstilburg.nl Vermeld erbij welke locatie u wilt bezoeken: arbeidstoeleiding (Pastoriestraat 1) of vmbo basis/kader (Generaal Smutslaan 9).

|Doorsturen