Nieuws

Opening Kindcentrum Den Bijstere

Door Caroline van de Oetelaar

Opening VSO/BSO Den Bijstere.

5 december is altijd een bijzondere dag op een basisschool, Sinterklaas komt immers een bezoek brengen. Maar dit keer was 5 december wel een heel speciale dag: de officiele opening van VSO/BSO Den Bijstere.

De gemeente Tilburg heeft de ambitie dat er op elke locatie een kindcentrum is. Basisschool en kinderopvang werken samen aan de ontwikkeling van de kinderen. Een kindcentrum is voor kinderen van 0-12 jaar, dat de hele dag open is en een breed pakket van onderwijs en opvang aanbiedt. Belangrijk kenmerk is dat hier wordt samengewerkt door één team met een gedeelde visie op onderwijs en opvang.

Wij op Den Bijstere hebben weer een nieuwe stap gezet in die richting. In samenwerking met Kinderstad zijn een VSO (VoorSchoolseOpvang) en BSO (BuitenSchoolseOpvang) gerealiseerd in onze geheel vernieuwde aula. Wij hebben al een inpandige peuterspeelzaal Den Bijstere en een tussenschoolse opvang waarmee wij nauw samenwerken. Ook met de BSO en de VSO zullen we gezamenlijk optrekken, zodat er een mooie doorgaande lijn voor kinderen ontstaat.

Onder luid applaus van alle aanwezige kinderen in de aula en knallende confetti, ontving directeur Guus Moolhuijsen de officiele gasten voor de opening: Sinterklaas en zijn Pieten, Alina Kuijper (College van Bestuur Tangent), Harriette Griep (Kinderstad) en Marcelle Hendrickx (wethouder onderwijs gemeente Tilburg). Na wat korte woorden was het dan eindelijk zover......Elke gast mocht met een kind een groot cadeau openmaken. Gekleurde ballonnen dwarrelden omhoog richting plafond. De VSO en BSO Den Bijstere officieel geopend!!

 

 

 

 

|Doorsturen


Tilburg in Beeld