Nieuws

Panden Stationsstraat verkocht


TILBURG - Stadsontwikkelingsmaatschappij Tilburg B.V. (SOM) heeft overeenstemming bereikt met een lokale belegger voor de aankoop van de panden Stationsstraat 35, 37 en 39 in Tilburg.

De koper gaat de panden herontwikkelen tot commerciële ruimten in combinatie met grote(re) appartementen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de doelstelling van de SOM om binnenstadspanden op te knappen. De herontwikkeling van de panden werd door de omwonenden tijdens een informatieavond over het algemeen als positief ervaren. Daarbij hadden buurtbewoners en ondernemers een sterke voorkeur voor realisatie van een commerciële ruimte in combinatie met luxere appartementen. Realisatie van dure huurwoningen en realisatie van commerciële ruimten, past echter niet in het beleid van de in de SOM deelnemende corporaties, die er oorspronkelijk 52 studenteneenheden wilden realiseren. Naar aanleiding van de opmerkingen uit de buurt, hebben verschillende marktpartijen hun interesse in de overname van het bouwplan bij de SOM kenbaar gemaakt. Op basis van een inhoudelijke afweging is de uiteindelijke koper voor de Stationsstraat-panden geselecteerd. Het ontwerp voor de panden is van Bedaux de Brouwer Architecten uit Goirle. Het houdt rekening met het bestaande straatbeeld en de oorspronkelijk historische architectuur bestaande uit karakteristieke en beeldbepalende elementen uit 1929. Stadsontwikkelingsmaatschappij Tilburg B.V. werd in 2008 opgericht door de Gemeente Tilburg en de drie Tilburgse woningcorporaties, WonenBreburg, TBV Wonen en Tiwos, om verpaupderde panden in de binnenstad op te kopen, op te knappen en door te verkopen.

|Doorsturen