Nieuws

Praat mee over Jeugdbescherming Brabant

Door Petra Jansen

TILBURG - De Cliëntenraad van Jeugdbescherming Brabant nodigt alle cliënten uit om mee te denken en te praten over thema's die voor alle cliënten van belang zijn. Daarvoor organiseert de Cliëntenraad vier maal per jaar cliëntentafels. Deze vinden plaats op de vestigingen van Jeugdbescherming Brabant. Op deze manier wil de Cliëntenraad haar medezeggenschap bij Jeugdbescherming Brabant verbeteren en dichterbij cliënten brengen. Jeugdbescherming Brabant hecht grote waarde aan de mening van cliënten. Bestuur en directie vinden het belangrijk om van cliënten te horen hoe zij denken over zaken die alle cliënten betreffen, zoals bijvoorbeeld de klachtenprocedure en de organisatie van de hulp. De cliëntentafel voor vestiging Tilburg vindt plaats op woensdag 6 september van 16.00 tot 18.00 uur. Meer informatie op www.jeugdbeschermingbrabant.nl/clientenraad of stuur een e-mail naar cliëntenraad@jbbrabant.nl voor informatie en aanmelding.

|Doorsturen