Nieuws

Project 'Verder met Taal' van start

Door Peter van Oirschot

TILBURG - Het Oranje Fonds steunt het project Verder met Taal. Dit fonds kent een apart programma voor bijzondere lokale projecten voor de integratie van vluchtelingen. Stichting Nexus heeft vanaf het begin van hun komst vele contacten met Tilburgse vluchtelingen en heeft ruime ervaring met integratie van nieuwkomers. Met het project Verder met Taal kan Nexus de nieuwe stadsbewoners hiermee vooruit helpen.

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo'n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Stel, je moet vluchten en je komt terecht in een vreemd land. Waar heb je behoefte aan? Contacten met mensen in jouw nieuwe stad. Mensen die jou een vertrouwd gevoel geven en die jou willen helpen de weg te vinden. Mogelijkheden om het leven weer op te pakken met werk of opleiding. Uiteindelijk wil je weer geheel op eigen benen staan. Dit begint met het leren van de Nederlandse taal. De taal is de sleutel tot verdere stappen.

Vluchtelingen volgen een inburgeringsprogramma. Voor velen van hen is dat niet genoeg. Ze willen meer. Ze willen extra oefenen, extra contacten, extra activiteiten. Ook na de inburgering willen ze verder. Op basis van die behoeften ontwikkelde Nexus haar project Verder met Taal. Wat wil je bereiken? Waar werk je naar toe? Wat wil je extra oefenen? Wat wil je extra doen? Bij Verder met Taal werken mensen in kleine groepen. Iedere groep maakt zijn eigen programma. Vrijwilligers begeleiden de groepjes. Nexus heeft veel ervaring met integratie- en taalprojecten. Een gecertificeerd NT2 docent begeleidt de vrijwilligers.

Verder met Taal sluit mooi aan bij de andere activiteiten van Nexus. Binnen het Sociaal Atelier van Nexus ontmoeten wijkbewoners elkaar, worden mensen ondersteund bij allerlei problemen en beslommeringen in het dagelijkse leven, maken mensen producten in het Creatief Atelier en zijn er sportactiviteiten. Zo ontstaat een goede wisselwerking tussen Nederlands leren en actief zijn.

Deelnemers kunnen zich aanmelden via info@nexus-se.nl. Ook zijn ze iedere vrijdag van 10.00-12.00 uur welkom bij de inloop van het Sociaal Atelier aan de Mascagnistraat 7. Aanmelden via de telefoon kan op nummer 06-44806305. Voor dit project Verder met Taal zoekt Nexus nog een aantal enthousiaste vrijwilligers. Stuur je even een mailtje?

|Doorsturen