Nieuws

Provinciale wegen: minder geluidshinder

Door Peter van Oirschot

'S-HERTOGENBOSCH - Het aantal mensen dat wordt gehinderd door het geluid van provinciale wegen zal de komende vijf jaar naar verwachting met 31 tot 46 procent verminderen. Dat blijkt uit het ontwerp actieplan Geluid, dat Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld.

Bij het aanleggen en onderhouden van provinciale wegen onderzoekt de provincie ook steeds de mogelijkheden om de geluidshinder voor bewoners in de directe omgeving te beperken. De geluidsdrempel is daarbij vastgesteld op 65 dB. Maar om deze ook in de toekomst niet te overschrijden, wil de provincie geluidsbelastingen hoger dan 60 dB voorkomen of verhelpen.

Rondwegen

Dat kan op verschillende manieren. Het grootste positieve effect heeft het aanleggen van rondwegen/omleidingen; simpelweg omdat de betrokkenen dan verder van de weg af komen te zitten. Inwoners van Valkenswaard (N69), Baarle-Nassau (N260/N639), Zevenbergen (N285) en Dongen/Oosterhout (N629) gaan daar de komende jaren de voordelen van ondervinden. Andere geluid reducerende maatregelen zijn het gebruik van `stil asfalt¿ en het aanleggen van geluidswallen/-schermen.

Subsidieregeling

Op sommige locaties is het om praktische redenen onmogelijk om de geluidsbelasting voldoende terug te dringen. De betreffende bewoners kunnen gebruik maken van een (nog op te stellen) subsidieregeling om maatregelen aan de gevel te laten treffen die zorgen voor een aanvaardbaar geluidsniveau binnen in de woning. De bewoners die hiervoor in aanmerking komen worden actief door de provincie benaderd.

Ter inzage

Het ontwerp-Actieplan geluid 2018-2023 ligt van 1 november tot en met 13 december ter inzage op het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 in ¿s Hertogenbosch. U kunt het plan ook via internet bekijken op www.brabant.nl/terinzage

Iedereen kan over het ontwerpactieplan tot en met 13 december a.s. schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216 TV 's Hertogenbosch.

|Doorsturen