Nieuws

Slimme meter verdient beter, ook in Brabant!


CDA politici zetten vraagtekens bij slimme energiemeter

Enkele jaren geleden zijn we in Nederland begonnen om in elk huis een slimme energiemeter te installeren. Steeds meer consumenten hebben echter vragen over het nut van deze meter. Zo ook de Brabantse Europarlementariër Lambert van Nistelrooij uit Diessen, die constateert dat het vervangen van een oude meter door een slimme meter voor hem negatief uitpakt. Bovendien moet hij op eigen kosten eerst een ‘verbruiksmanager’ aanschaffen om echt te weten, waar hij energie kan besparen. “Het kan slimmer. Als het om duurzame energie gaat staan we als Nederland weer eens achteraan in de rij.”

Twee jaar geleden stelde de heer Van Nistelrooij al vragen bij de slimme meter. Op het dak van zijn woning liggen zonnepanelen. Over het jaar genomen levert hij bijna evenveel stroom terug aan het stroomnet, dan hij op minder zonnige dage weer afneemt. Bijna energieneutraal. Het saldo van zijn huidige, oude meter bevestigt dit aan het eind van het jaar. Maar ook zijn jaarrekening. Prima toch, zou je denken.

“Het probleem is dat de vergoeding voor stroom die ik lever aan het net, lager is dan de stroom die ik afneem. Met een slimme meter kan mijn energieleverancier precies bepalen, wat deze hoeveelheden zijn. Mijn oude meter laat aan het eind van het jaar alleen het saldo zien. Een verschil van enkele honderden euro’s per jaar.” concludeert Lambert van Nistelrooij. Eén van zijn redenen om tot nu toe het aanbod voor een slimme meter af te slaan.

Een recente evaluatie van het Planbureau voor de Leefomgeving laat nog een aantal andere bezwaren zien. Zo blijkt het effect van een slimme meter op de energiebesparing een stuk lager uit te komen dan verwacht. Het echte effect komt pas, als je er op eigen kosten een extra kastje, een verbruiksmanager, bijkoopt. Slechts 14% van de mensen met een slimme meter heeft dat tot nu toe gedaan. Ook laten veel verbruiksmanagers niet zien, wat de grote energievreters zijn en wanneer.

Het kan ook anders. In Engeland is besloten er wel meteen een energiemanager bij te leveren. Daar wordt het gezien als een renderende investering, die burgers aanzet tot bewust energiegebruik. Voor Lambert van Nistelrooij voldoende reden om een nieuw debat aan te gaan. “Een slimme meter wordt pas echt slim, als je vanuit je eigen woning kunt beslissen, of je stroom uit kolen of uit wind wil inkopen. De slimme meter moet slimmer kunnen. Er kan nog veel verbeteren, voordat de meter in 2018 verplicht wordt.”

Lambert van Nistelrooij zal de Europese Commissie in Brussel vragen de verschillende uitvoeringen in de EU lidstaten te vergelijken. Ook Statenlid en kandidaat Tweede Kamerlid Stijn Steenbakkers heeft aangegeven vragen te zullen stellen aan gedeputeerden Spierings en Pauli. Zij zijn binnen het provinciaal bestuur verantwoordelijk voor energiezaken en de deelneming in Enexis, die de slimme meters in de Brabantse woningen installeert.

|Doorsturen

Tilburg in Beeld