Nieuws

Spreken over democratie

Door Peter van Oirschot

GOIRLE - In de aanloop naar de 2e Kamerverkiezingen op 15 maart organiseren cultureel centrum Jan van Besouw, Bibliotheek Midden-Brabant afdeling Goirle en het KVG Goirle netwerk van en voor vrouwen- drie avonden over aspecten van democratie. Zij willen daarmee alle Goirlenaren oproepen gebruik te maken van hun democratisch recht om hun stem uit te brengen.

Maandagavond 30 januari

In de kapel van CC Jan van Besouw verzorgt Berry van 't Westende, griffier Gemeenteraad Goirle, een lezing over de rol en betekenis van de democratie alsmede de pijnpunten. Monique Leyenaar spreekt over haar boek "Hare Excellentie: zestig jaar vrouwelijke ministers in Nederland". Zij is hoogleraar Vergelijkende Politicologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en geeft een fascinerend kijkje achter de schermen van zestig jaar Nederlandse politiek op het hoogste niveau. Zij beschrijft en analyseert op basis van interviews met de vrouwelijke ministers, krantenartikelen en (auto)biografieën tal van aspecten van het ministerschap. De presentatie is in handen van Gonny Spermon.

Dinsdagavond 21 februari

Deze avond staat de democratie centraal in de Bibliotheek Midden-Brabant in Goirle. De bieb gaat die avond, samen met studenten aan de slag met de Goirlese jongeren, maar ook ouderen zijn van harte welkom. Meepraten, uitwisselen van ideeën en debatteren staat centraal. Meer weten? Neem contact op met de bibliotheek.

Woensdag 15 maart

CC Jan van Besouw organiseert een verkiezingsavond. Terwijl de landelijke verkiezingsuitslagen op de voet gevolgd kunnen worden via een groot scherm kan het publiek in gesprek met de lokale politici. De LOG zorgt voor een live uitzending van de avond. Burgemeester Van Stappershoef zal persoonlijk de uitslagen van Goirle bekendmaken. Interviews en live muziek wisselen elkaar af. De presentatie is in handen van Sophie Loonen en Daniel Cornelissen.

Iedereen is van harte welkom bij deze activiteiten, die vrij toegankelijk zijn.

|Doorsturen