Nieuws

Troostrijke Kerst & Nieuwjaarsdagen.


Zorgvuldig en behoedzaam feesten...ook met en voor rouwenden

Zoveel soorten van verdriet ik noem ze niet.Maar één, het afstand doen en scheiden. En niet het snijden doet zo'n pijn, maar het afgesneden zijn. (M.Vasalis 1909- 1998 / NL)

Het leven staat niet stil...De voorbije dagen, weken, maanden en jaren zijn er geliefden ons voorgegaan. Er is een 'lege plek' ontstaan door een korte en/of langdurige ziekte, plots onverwacht overlijden, ongeval, gezegende leeftijd...

In de komende feestperiode komen er ook geliefden te overlijden en staat de tijd niet stil...de klok tikt verder naar oud en nieuw. In dagen van feeststemming is het gemis van een dierbare sterk voelbaar. Dat is heel normaal. Maar in het samen ophalen van herinneringen wordt doorheen het verdriet en de pijn ook de liefde in verbondenheid voelbaar.

Het verlies van een moeder, vader, broer of zus, een overleden kind, een geliefde man of vrouw, een vriend/in of goede buur, als ¿toevallige - aanhoorder is de kans zeer groot dat er een rouwende in jouw nabijheid aankomt op straat, aan de feesttafel zit, aan de borreltafel staat en duidelijk herkenbaar aanwezig is in jouw omgeving. Wat nu...?

Een dierbare leeft verder in het hart van de mensen die van hem houden. Samen delen van herinneringen is werken aan gedragen verbondenheid. Het gemis is levendig aanwezig in deze dagen. Het niet durven benoemen van het gemis ¿ in wederkerigheid- is de andere in eenzaamheid laten afrekenen met zijn/haar verdriet. Laten wij geen verstoppertje spelen omdat het al enkele weken, maanden, jaren en al een langere tijd is geleden dat de geliefde niet meer aanwezig is op het feestelijk samenzijn..

Wat kunnen wij SAMEN doen?

Rouwen is en blijft een werkwoord en daarom enkele nuttige tips om samen met de rouwenden de komende feestperiode te over-leven:

*Is er een overlijden in de komende feestdagen wees inlevend aandachtig ingetogen naar de familie toe en bij het afscheid. Wees verdraagzaam en vredig rustig indien een betrokken persoon te laat of niet komt opdagen bij de uitvaart en of koffietafel.

*Respecteer dat een rouwende ook niet kan ingaan op een uitnodiging tijdens de feestdagen. Er zijn mensen die in deze dagen kiezen om ALLEEN te willen zijn, zonder zich eenzaam te voelen en te zijn.

*Benoem met voornaam/en of troetelnaam van de afwezige persoon in het gezelschap.

*Je durft misschien het verlies niet aan te raken als je bij mensen komt omdat je denkt dat dit te pijnlijk overkomt. Weet... zwijgen doet niet verdwijnen.

Het kan deugddoende zijn als je even het verlies ter sprake brengt en jouw onmiddellijke omgeving de kans geeft hun verhaal te doen. Begin het gesprek met: 'Vertel eens over...' en luister dan met volle aandacht.

*Overleg met familieleden en of vrienden wat jullie SAMEN aankunnen. Betrek in dat overleg ook de kinderen en of kleinkinderen van het gezin, familie of de genodigden. Weet dat kinderen ook in die dagen met het gemis verder moeten leven en doorkomen zonder...moeder/vader/broer/zus/oma en opa. Weet dat kinderen anders reageren in de rouwverwerking dan volwassen en neem hen dat niet kwalijk.

*Overleg of je thuis wilt vieren of op een andere plaats buiten de vertrouwde ontmoetingsplaats.

*Bespreek tijdig met de gezins- familieleden en of vrienden wat jullie samen passend vinden om te doen tijdens het gezellig samenzijn. Iets symbolisch ¿ zoals een kaars branden ter nagedachtenis. Iedereen vragen om een herinnering neer te schrijven om in de kerstboom te hangen en deze dan samen te delen. Bij de aanvang van het maaltijd: oprecht één volle minuut stilte respecteren...

* Een lege stoel aan de feesttafel getuigd van een erkentelijkheid naar de afwezige en is een sterk teken dat alle aanwezige de geliefde missen. De aanwezige foto of een specifieke herinnering van de afwezige geliefde in de leefkamer krijgt een extra aandacht.

* Maak samen wensen duidelijk en helder bespreekbaar. Iets doen wat de rouwende leuk zou vinden of juist dat vermijden wat hij/zij niet wilt.

*Wees creatief in het bedenken en het uitvoeren van een wederzijdse uitwisseling in het aangenaam maken van de Kerst- en Nieuwjaarsdagen.. zelfs in het verdriet en in de definitieve fysieke afwezigheid van een geboren engeltje, baby, kind, partner, ouder, vriend/in....voor de rouwende.

*Hou rekening dat de rouwenden niet op een "normale" manier kunnen functioneren zoals voorheen...Erken dat er een nieuwe situatie is ontstaan...Er is leegte/gemis en dat doet zo'n pijn.

*Stimuleer en neem tijd voor het vertellen en het aandachtig beluisteren van warme en mooie herinneringen, verhalen uit het recente en of verdere verleden....Haal de fotoboeken boven.

* Bij het beantwoorden van een wenskaart, wees eens creatief. Schrijf iets zeer persoonlijk over een positieve ervaring, een eigenschap, een sterke herinnering of gebeurtenis die eigen was aan de persoon die er niet meer is. Dat is veel meer waard dan alleen: Prettige feestdagen.

* Durf en daag jou zelf uit, door samen een handeling uit te voeren die jij anders niet zo doen. Tussen Kerst en Nieuwjaar een oprecht telefoontje -waar wij samen tijd voor maken - doet zo een deugd en is hartverwarmend. Stel niet uit wat je vandaag doen kan!

Wat kan ik als rouwende doen?

*Neem als rouwende niet teveel hooi op jouw vork. Feestdagen zijn vermoeiend voor iedereen en leven met verdriet vraagt reeds grote inspanning en energie.

*Spreek tijdig af met enkele familieleden/vrienden, die jouw verdriet kunnen toelaten, zodat je niet alleen bent.

*Plan zorgvuldig wat je zult doen, waardoor je misschien kunt vermijden dat je onverwacht wordt overvallen door jouw emoties. Diep verdriet mag gezien worden door de omstaanders...ook voor mannen.

*Durf als rouwende te vragen dat iemand jou wil helpen bij de inkopen doen of stel de vraag aan buren dat die de inkopen willen meebrengen. Het is overal zo druk, zoveel mensen, stemmige muziek, zoveel glitter...en dat voelt voor de rouwende niet prettig. Durf te zorgen voor elkaar...!!!

*Organiseer de inkopen vooraf en concentreer jou op enkele vaste winkelplaatsen. Maak een winkellijstje want in verdriet is het moeilijk je te concentreren.

*Maak goede afspraken wie welke gerechten kan klaarmaken of bestel iets bij de traiteur als je vreest dat jouw kookpotten niets dan tranen zouden bevatten.

*Overdadig eten en te laat opblijven kunnen uitputtend zijn. Teveel alcohol kan het verdriet versterken, of even zeer kortstondig vergeten maar de volgende dag komt het weer om de hoek kijken.

*Overvraag jou niet als rouwende en reserveer tijd voor jezelf, alleen, als je daar nood aan hebt, of met anderen die je als rouwende zelf verkiest...

*Blijf - indien mogelijk ¿ niet alleen thuis en zoek de natuur/buitenlucht op met een stevige gezonde wandeling in de natuur...

*Bespreek deze tips met geliefden om jou heen en leg deze tips op een zichtbare plaats in de leefkamer waar het samenzijn doorgaat...Een knipoogje en een lach kunnen wonderen verrichten!

*Maak gebruik van jouw persoonlijke veerkracht en wees bewust dat deze huidige kerst- en nieuwjaarsdagen nooit meer zullen weerkomen zoals voorheen. Aanvaard dat het telkens anders zal zijn. Loslaten hoef niet, echter wel in geleidelijkheid losmaken en leren anders vasthouden...

*VUL ZELF AAN......

Met DANK aan de vele lotgenoten/rouwenden van de groep 'Samen op weg onder de regenboog' van de voorbije jaren die mij deze tips hebben bezorgd.

Aan iedereen: mogen troost en warmte allen omringen in deze feestdagen en het allerbeste in het heden van elke nieuwe dag bij de aanvang van een nieuw en gezond jaar 2017...

Jan Daem. ( Rouwtherapeut Metgezel in Zingeving/Moergestel)

www.metgezelinzingeving.com

|Doorsturen

Tilburg in Beeld