Nieuws

PvdA hoopt dat Tilburg ook signalen van banken gaat gebruiken

Door Silvester Klaasman

TILBURG - Het college gaat onderzoeken of ze aansluiten bij het initiatief van banken om rekeninghouders die vaak in het rood staan door te verwijzen naar hulpverlening.

DOOR ELLEN VAN SLOOTEN

Yusuf Celik vroeg namens de PvdA of het college bereid is aan te sluiten bij dit initiatief. “Banken wijzen hun klanten voortaan bij problematische schulden op zelfhulp, vrijwilligers die hulp kunnen bieden en op professionele hulp dat voorhanden is. Dat is een mooi initiatief waar we ook lokaal opvolging aan zouden kunnen geven. Ik denk dat dit juist een voorbeeld kan zijn van innovatie, wat buiten gemeenteland om wordt georganiseerd, door meer preventie toe te passen en eerder te signaleren waar dingen fout gaan. Dat we daarmee ook een besparing op de lange termijn realiseren.”

Verantwoordelijk wethouder Esmee Lahlah staat er in eerste instantie positief tegenover, maar wil eerst kijken wat de gevolgen zijn voor het gemeentelijke bureau schuldhulpverlening. Ze geeft aan dat de vereniging van Nederlandse banken vooruitloopt op de nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening die januari 2021 zal starten. “In die nieuwe wet worden verschillende partners opgedragen veel meer aan vroeg signalering te doen. En de bank is er daar één van en wij als gemeente hebben dan de taak om die meldingen op te pakken en te verwerken. Het vroegtijdig oppakken van mogelijke problemen om daarmee ergere problemen te voorkomen, zoals dat vaak gebeurt met schulden, is eigenlijk gewoon goed om te doen. Daar kun je niet op tegen zijn, maar tegelijkertijd moeten we ook goed bekijken wat dat betekent voor onze eigen organisatie schuldhulpverlening. Zijn alle meldingen ook meldingen om op te pakken en zo nee, wat betekent het dan om dit wel te doen?”, reageerde de wethouder sceptisch.

AVG

Ze waarschuwde ook voor doorgeven van privacygevoelige gegevens. “Het gaat om mensen die een risico lopen voor problematische schulden. Die schulden zijn er dan nog niet. Bovendien wordt er met allerlei data-analyses gewerkt met online betaalgedrag om te voorspellen weke mensen mogelijk in schulden terecht kunnen komen, daar zitten allerlei haken en ogen aan.”

Fractievoorzitter Yusuf Celik vond het jammer dat de wethouder niet wat enthousiaster was en begrijpt dat de privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), die geldt voor de gehele Europese Unie een struikelblok kan zijn. Hij is tevreden met de toezegging dat er onderzocht kan worden of Tilburg net als negen andere gemeentes waaronder Den Bosch ook aansluit bij het landelijk initiatief van de verenging van Nederlandse banken.

|Doorsturen

Tilburg in Beeld