Nieuws

PvdA Tilburg lanceert Armoedemanifest in 'Week van het geld'

Door Peter van Oirschot

TILBURG - Van maandag 12 t/m 16 maart is de landelijke 'week van het geld' (www.weekvanhetgeld.nl). In Nederland vinden tal van activiteiten plaats om kinderen te informeren over omgaan met geld. Een van actieplannen in het armoedemanifest van de PvdA richt zich juist daar op: onderwijs leerlingen hoe om te gaan met geld. Kenmerkend: volgens de landelijke inventarisatie doet in Tilburg geen enkele school mee.

Het Armoedemanifest bevat (0)13 aanbevelingen om armoede Tilburg uit te krijgen. Zo wil de PvdA onder meer een verdubbeling van de gelden die Tilburg van het rijk krijgt voor armoedebestrijding bij situaties met kinderen. Stefan Jansen, kandidaat-raadslid PvdA Tilburg: "Het is bijzonder dat armoede in de hele campagne van politieke partijen bijna geen aandacht krijgt. Geen enkel debat gaat over dit onderwerp. Het is een groep die zichzelf moeilijk in de schijnwerpers zet. Wij doen dat nu wel met ons Armoedemanifest."

Als ludieke actie is het Armoedemanifest in de nacht van 12 op 13 maart op vijf locaties in de stad 'op de muur gespijkerd'. Het betreft vijf locaties die symbool staan voor de partijen die betrokken zijn bij de aanpak en het voorkomen van armoede: het gemeentekantoor aan de Spoorlaan (inzet politiek), bij werkgeversorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland aan het Reitseplein (inzet werkgevers), bij basisschool De Lochtenbergh aan de Perosistraat in Tilburg-Noord (inzet onderwijs en opleidingen), bij het gebouw van UWV en Werk&Inkomen aan de Burgemeester Brokxlaan (inzet UWV/gemeente bij uitkeringen en koppeling aan werk) en bij de Quiet Community aan de Boomstraat (inzet organisaties rondom armoedeverzachting).

Het manifest bevat verder aanbevelingen rondom schuldhulppreventie en —verlening, meer maatwerk, hervorming van armoederegelingen om deelname omhoog te krijgen en meer 'werkmakelaars' bij de gemeente Tilburg. Het benadrukt eveneens nogmaals het belang van één landelijk betaal- en inmoment en meer investeringen in de wijken Groenewoud en Tilburg-Noord. Tot slot vraagt de PvdA Tilburg om meer droom- en scharrelruimte voor de personen die betrokken zijn bij de uitdaging armoede Tilburg uit te krijgen.

|Doorsturen