Nieuws

Verbreden fietspad Bels Lijntje

Door Peter van Oirschot

TILBURG - De gemeenten Tilburg en Goirle hebben opdracht gegeven om het fietspad Bels Lijntje te verbreden. Het gaat om het gedeelte van het Zandeind in Goirle tot aan het Roerpad in Tilburg. De werkzaamheden starten op maandag 20 maart en duren drie weken. Slecht weer kan leiden tot vertraging.

Het hele traject van het Bels Lijntje wordt in vier fases aangepakt. De verwachting is dat de uitvoering van de andere drie fases in de komende jaren plaatsvinden.

De werkzaamheden bestaan uit: vervangen bestaande verharding en verbreden tot 3,50 meter (huidige breedte van 2 meter is te smal en onveilig voor toenemende drukte op fietspad voor tweerichtingsverkeer); verhogen kruising met Oude Rielsebaan; uitdunnen bos naast fietspad op diverse locaties (15 bomen en haag verwijderen en vervangen door brem en andere beplanting; bermen opnieuw inzaaien). Door de verbreding van het fietspad komen de bomen te dicht op het fietspad te staan. Het licht en de ruimte die ontstaan, zijn nodig voor de planten die samen een groot bijenlint gaan vormen; bebording vervangen en bank met afvalbak plaatsen. Tijdens de werkzaamheden is het betreffende gedeelte van het fietspad Bels Lijntje helemaal afgesloten. Dit geldt ook voor de Oude Rielsebaan tussen de Marga Klompéweg en de A58. Het doorgaand fietsverkeer wordt omgeleid via het bedrijventerrein Katsbogten. U kunt hinder ondervinden van het werkverkeer of geluidsoverlast hebben van de werkzaamheden.

In 2017 bestaat Bels Lijntje 150 jaar, een jubileumjaar. Dit is een bijzondere aanleiding voor Coöperatie Bels Lijntje, de zeven gemeenten en de pas opgerichte Stichting Bels Lijntje 150 jaar om plannen te ontwikkelen om deze mijlpaal te vieren. Zo kan het Bels Lijntje uitgroeien tot het langste grensoverschrijdend bijenlint van Europa waarvan honingbijen, wilde bijen, vlinders en andere insecten kunnen profiteren. Meer informatie op www.belslijntje.com

|Doorsturen