Nieuws

Winnaar Bergmansfonds Care-Award 2016

Door Peter van Oirschot

TILBURG - Tijdens een verrassingsbijeenkomst op 13 januari in woonzorgcentrum de Bijsterstede te Tilburg is de Care-Award (Zorgprijs) van het Bergmansfonds uitgereikt aan Stichting Buitengewoon Leren en Werken voor het project 'Prins Heerlijk in de zorg'.

Prins Heerlijk heeft als missie participatie en ontplooiing van jongeren met een functiebeperking. In (eigen) leerbedrijven worden individuele leerwerktrajecten georganiseerd. Samen met werkgevers in de ouderenzorg in de regio Midden-Brabant is gestart met het project Prins Heerlijk in de ouderenzorg. Schoolverlaters die niet in het reguliere MBO-onderwijs terecht kunnen, worden opgeleid tot gediplomeerde assistenten zorg en dienstverlening in de sector ouderenzorg waar sprake is van een groeiende vraag naar gemotiveerde en goed opgeleide MBO-medewerkers. Zij vervullen zo een belangrijke rol in de zorg rond de ouder wordende mens, bijvoorbeeld in huiskamers voor dementerende ouderen. Door de activiteiten in werk of arbeidsmatige dagbesteding leveren deze jongeren een maatschappelijke bijdrage en hebben een toegevoegde waarde in de Zorg.

De Bergmansfonds Care-Award 2016 bestaat uit een beeld, vervaardigd door beeldenatelier Bijzonder (een werkplaats voor mensen met een verstandelijke beperking) en een geldprijs van 10.000 euro.

De tweede prijs, een geldprijs van 5.000 euro gaat deze keer naar de Stichting Samen Kunnen We Het Zelf. Kwetsbare jongeren die in hun eentje worstelen met problemen met zichzelf, met school of werk of met hun thuissituatie, roepen vaak geen steun of hulp in van volwassenen of hulpverleners. Dit kan leiden tot verergering van de problematiek. Ervaringsdeskundigheid van jongeren die inmiddels stevig in het leven staan, kan deze groep jongeren tot steun zijn. Een goed werkende en toegankelijke app is de manier om deze peerhulp breder in te zetten. Jongeren van 'crew Youth4youth' zijn hiermee van start gegaan en kunnen de native app met financiële steun van het Bergmansfonds realiseren. Het is een eigen project van jongeren zelf en door hen ook uitgevoerd. Jongeren kunnen open en vrij, op volstrekt anonieme wijze met leeftijdsgenoten/ervaringsdeskundigen chatten.

Eervolle vermeldingen krijgen het Expertise Centrum Familiezorg Tilburg met de cursus 'Mantelzorg dementie voor allochtonen' en stichting De Vonk met het project 'Tandzorg op maat', waarbij tandartsen gratis hulp bieden aan mensen in armoede.

Met de Care-Award wil Stichting Bergmansfonds extra aandacht vestigen op zorgvernieuwende projecten in de regio Midden-Brabant, die maatschappelijke impact hebben en waar o.a. eigen kracht en participatie van kwetsbare groepen in de samenleving voorop staat.

|Doorsturen