Nieuws

Randweg Baarle kan in geheel worden aangelegd

Door Peter van Oirschot

'S-HERTOGENBOSCH - De Belgische Raad van State heeft de laatste bezwaren van enkele inwoners van Baarle-Hertog tegen een klein deel van de randweg Baarle over Belgisch grondgebied verworpen. Daarmee is ook het Belgische bestemmingsplan (het PRUPbis) definitief en kan de tweede fase van de randweg definitief worden aangelegd.

De gemeenten Baarle-Hertog en -Nassau, het Vlaams Gewest en de provincies Antwerpen en Noord-Brabant werken samen aan de gefaseerde realisatie van de Randweg Baarle. Gedeputeerde Christophe van der Maat: "We hebben als provincie Noord-Brabant altijd vertrouwen gehad in de goede afloop van de

juridische procedures. Daarom waren we ook al begonnen met de aanleg van het eerste deel van de randweg. Dankzij de inzet van onze Vlaamse collega-overheden is het plan in zijn geheel definitief en staat niets de aanleg van de tweede fase meer in de weg. Het is goed nieuws voor de inwoners van de beide Baarle's, die nu definitief zicht hebben op een veel betere verkeersafwikkeling, leefbaarheid en veiligheid in de kom van hun dorp."

Het project Randweg Baarle wordt in fases uitgevoerd. Het eerste deel van de randweg dat volledig op Nederlands grondgebied ligt wordt op dit moment al aangelegd. Dit werk verloopt volgens planning en is naar verwachting in het najaar van 2018 gereed. De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het tweede deel van de Randweg zoals het graven van sloten en het verbeteren van gemeentelijke aansluitingen en het verleggen van kabels en leidingen, zijn in volle gang. Met de aanleg van de rotondes Nijhoven en Bredaseweg en de twee tunnels Oordeelstraat en Reth is eveneens een begin gemaakt. Naar verwachting kan eind 2019 de gehele randweg opengesteld worden voor het verkeer.

|Doorsturen