Nieuws

Ruime meerderheid Statenleden vindt vergoeding te laag

Door Peter van Oirschot

NIJMEGEN - Ruim driekwart van de Statenleden (76,6%) geeft in 2017 aan de vergoeding voor het Statenwerk te laag te vinden. De ontevredenheid over de vergoeding is daarmee gestegen sinds 2013.

Dit blijkt uit het derde Nationaal Statenledenonderzoek van bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau Daadkracht. Het onderzoek is aangeboden aan de Vereniging voor Statenleden Statenlidnu, de Raad voor het Openbaar Bestuur, de Kring van Provinciale Griffiers en de vice-voorzitter van Provinciale Staten Gelderland.

In 2017 besteden Statenleden gemiddeld 22,8 uur per week aan het Statenwerk, 6% meer dan de gemiddelde tijdsbesteding van Statenleden in 2013. Het merendeel van de Statenleden (71,8%) combineert het Statenlidmaatschap met betaald werk en/of een opleiding. De tijdsbesteding aan werk en/of opleiding is sinds 2013 eveneens toegenomen. De totale werkdruk van Statenleden die het Statenwerk combineren met een baan en/of opleiding bedraagt in totaal 54,2 uur per week.

In het rechtspositiebesluit Staten- en commissieleden is de vergoeding voor werkzaamheden voor Statenleden vastgelegd. Artikel 2 van dit besluit schrijft de maximale vergoeding voor Statenleden voor. De vergoeding die Statenleden op grond van het rechtspositiebesluit ontvangen is sinds 2013 verhoogd. De stijging van de vergoeding blijft echter achter bij de toegenomen tijdsinvestering van Statenleden. Statenleden ‘verdienen’ in 2017 gemiddeld € 11,80 per uur; € 0,19 minder dan in 2013. Ter vergelijking, het wettelijk minimumloon bedraagt € 8,96.

Statenleden besteden gemiddeld evenveel tijd aan het Statenwerk als gemeenteraadsleden uit grote gemeenten met meer dan 150.000 inwoners aan het raadswerk. Dit blijkt uit vergelijking met de resultaten van het Nationaal Raadsledenonderzoek dat Daadkracht eveneens in 2017 uitvoerde. Omgerekend per uur is de vergoeding die raadsleden in grote gemeenten ontvangen echter zo’n 60% hoger dan de vergoeding die Statenleden ontvangen.

Het Nationaal Statenledenonderzoek 2017 van Daadkracht volgt op het in 2010 en 2013 uitgevoerde trendonderzoek naar de tijdsbesteding en werkzaamheden van Statenleden in Nederland. Het bestaat, naast een literatuur- en oriënterend onderzoek, uit een webenquête onder alle 570 Statenleden, die 216 Statenleden invulden (37,9%). Daarnaast voert Daadkracht sinds 2007 het Nationaal Raadsledenonderzoek uit, een vergelijkbaar trendonderzoek. In 2017 verscheen het vijfde trendonderzoek in die serie.

|Doorsturen