Nieuws

Samen nadenken over 'voltooid leven'

Door Peter van Oirschot

TILBURG - De kapucijnen organiseren binnenkort weer verschillende activiteiten. Eén daarvan is het thema 'Samen nadenken over voltooid leven', dat centraal staat op de drie dinsdagen 7, 14 en 21 november a.s.

Er wordt veel geschreven over het onderwerp 'voltooid leven'. Het is een hot thema. Het roept veel vragen op. Waarom willen mensen eerder dood? Wat is 'voltooid' leven, wanneer is het 'af'? Is het zo moeilijk om oud te worden en de ongemakken erbij te nemen? Is de ouderdom niet meer een 'gezegende' leeftijd? Wordt het ondraaglijk als je eenzaam en afhankelijk bent van anderen?

Mevrouw Els van Wijngaarden is eind 2016 gepromoveerd op "de ervaringswereld van het voltooide leven". Zij heeft naast haar proefschrift een voor de niet-wetenschapper beter leesbaar boek uitgegeven over haar onderzoek: 'Over leven en willen sterven'. Dat boek wordt de leidraad tijdens de besprekingen. Het gaat kort gezegd over existentiële eenzaamheid, maatschappelijk uitgespeeld zijn, onvermogen om te zijn wie je was, bestaansmoeheid, weerzin tegen afhankelijkheid, etc. Waarom lijden mensen aan het leven? Daarover gaan de deelnemers samen nadenken.

De bijeenkomsten worden begeleid door broeder Antoon Mars en duren telkens van 19.30 tot 21.15 uur. Kosten: vrijwillige bijdrage. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij broeder Ad Vermeulen, Kapucijnenklooster, Korvelseweg 165 in Tilburg, tel. 013-5375537 of 06-53418989, e-mail ad_ferm57@hotmail.com Vergeet niet te vermelden om welke activiteit het gaat.

|Doorsturen