Nieuws

Scepsis over nieuwe visie op armoedebestrijding

Door Silvester Klaasman

TILBURG - De raad discussieerde maandagavond over en nieuwe richting die ze in wil slaan wat betreft armoedebeleid.

DOOR ELLEN VAN SLOOTEN

Met de Visie bestaanszekerheid ligt er een nieuw beleid voor de periode 2020 tot 2023 dat niet alleen maar regelingen biedt aan minima door te compenseren op te hoge kosten, maar ook maatwerk te bieden. Door maatwerk kun je in deze visie aan de voorkant de kosten verlagen, zodat repareren aan de achterkant minder nodig is.

 Wethouder Esmah Lahlah gaf aan dat maatwerk bestaat uit klantgesprekken om de minimahuishoudens waar mogelijk inkomensafhankelijk te maken en ze te activeren. De huidige maatregelen en ondersteuning op het financiële vlak werken niet voldoende. Dit college wil de armoedesituatie van Tilburgers doorbreken.

Meer problemen, hogere kosten

Enkele oppositiepartijen vinden het oneerlijk om eerst te bezuinigen op huidige regelingen om geld vrij te maken om maatwerk te kunnen leveren. Yusuf Celik van de PvdA ziet de bezuiniging van 3 miljoen in de meerjarenbegroting vooral ten kosten gaan van inkomensondersteunende maatregelen die mensen direct in hun portemonnee raakt. “Meest pijnlijk is dat u 6,5 ton snijdt in de toeslagen ziektekostenverzekering en de individuele inkomenstoeslag. De toeslag voor mensen die vijf jaar of langer in de bijstand zitten en geen enkele reserve meer hebben. Dat zal leiden tot meer problemen en hogere kosten, bijvoorbeeld doordat mensen te laat medische hulp inschakelen om onkosten te vermijden’, voorziet Celik.

Omkeren

Helma Oostelbos van de SP wil het graag omkeren. Eerst in een uitvoeringsregeling alles goed uitwerken en mensen proactief benaderen en daarna kijken of de bezuinigingen wel nodig zijn. “Er is nu zonder uitvoeringsregeling nog te veel onduidelijkheid. De enige duidelijkheid is een bezuiniging van 3 miljoen op minimaregelingen en 1,1 miljoen op het schuldenoffensief dat in 2018 als een succesvolle pilot is beoordeeld, omdat we mensen bereiken die we anders niet zouden bereiken. Wat doet deze voorgestelde bezuiniging met mensen die hiervan gebruik maken? Neen bijvoorbeeld een alleenstaande moeder met twee kinderen die leeft op 125% van het sociaal minimum. Dankzij de meedoen-regeling heeft ze een busabonnement en een aanvulling op haar premie ziektekostenverzekering. In 2021 vervalt dat, maar gaan we haar wel actief benaderen om maatwerk te bieden”, aldus een sceptische Oostelbos.

 Wethouder Lahlah ziet dit anders. “Ik start zeer zeker niet met een bezuiniging. De afgelopen jaren is er voor armoedebeleid een structureel budget geweest van 30 miljoen per jaar. Daar hadden we een overschrijving van 4,5 miljoen op de uitgaven. We vragen aan de raad nu een structureel begrotingsbudget van 33,5 miljoen om deze beweging voor elkaar te maken. Dat is inclusief de 1,5 miljoen als impuls vanuit de andere domeinen, inclusief het maatwerk. Vervolgens heb je ook nog gesprekken waarbij je mensen wil activeren en ze zoveel mogelijk onafhankelijk te maken als dat kan. Dat gaan we gefaseerd doen in een soort hefboom waarin we veronderstellen dat we daarmee bestaanszekerheid kunnen bieden en later problemen voorkomen.”

 Voordat over dit onderwerp gestemd gaat worden, zal eerst nog een debat volgen in de gemeenteraad van 23 oktober.

Joep de Beer

|Doorsturen

Tilburg in Beeld