Nieuws

SeniorenRaad ijvert voor senioren dienstencentrum

Door Peter van Oirschot

TILBURG - Toen de SeniorenRaad in september 2017 zijn manifest aan de toen zittende gemeenteraad voorlegde, waren daar al aandachtspunten in opgenomen waarmee de politieke partijen hun verkiezingsprogamma volgens de SeniorenRaad nog interessanter konden maken. Een behoorlijk aantal heeft dat ook gedaan. De ene partij wat meer dan de andere, maar de aandacht voor de senioren in Tilburg was er. Eén van de punten in het manifest was de noodzaak om zo spoedig mogelijk een ombudsman of -vrouw voor seniorenzaken aan te stellen.

Voorzitter Gé Doorenbosch van de SeniorenRaad Tilburg wil het belang van goed georganiseerde seniorenvoorzieningen, waaronder zo'n gemeentelijke ombudsman/-vrouw, nogeens onder de aandacht brengen. Van alle kanten wordt zowel op landelijk als op lokaal niveau aangegeven hoe belangrijk het is, dat senioren de regie over hun eigen leven kunnen blijven voeren. Langer in hun eigen huis blijven wonen is daar een zeer belangrijk aspect van, maar er zijn meerdere aandachtsgebieden van betekenis, zoals zorgfaciliteiten, mobiliteit, werk, toegankelijkheid, enz.

Het belang dat Tilburg aan voorzieningen voor senioren hecht is groot, getuige het feit dat er nu een wethouder is die ouderenzaken in zijn portefeuille heeft. Het is volgend de SeniorenRaad nodig, dat er veel energie in wordt gestoken. Het opzetten en inrichten van een integraal seniorenbeleid is een hele klus. Daarvoor is het noodzakelijk dat de vele organisaties en personen die zich voor senioren inspannen een verregaande samenwerking nastreven.

De SeniorenRaad verwacht dat de ouder wordende Tilburger gefocust zal blijven op lang -tot op hoge leeftijd- zelfstandig blijven wonen, met een hoge graad van zelfbewustzijn en zelfontplooiing. Ook is het zo dat een 55+er zich vaak geen senior voelt, niet iedere 65-jarige zich een oudere en een 75-jarige zich persé een bejaarde voelt. Met die ontwikkeling houdt de zorgvraag gelijke tred. Daartoe dient een beleid te worden ontwikkeld dat ruimte geeft en recht doet aan deze diversiteit. Van deze ontwikkeling wil de SeniorenRaad Tilburg de pleitbezorger en de ambassadeur zijn in de gemeente.

Om al deze initiatieven en actiepunten tot een goede uitvoering te brengen maakt de SeniorenRaad zich sterk voor een dienstencentrum voor senioren. Een centrum van waaruit vragen en problemen betreffende seniorenzaken de samenleving in gaan en waar informatie vanuit de samenleving binnen komt. Een plaats waar mensen en organisaties die zich met seniorenzaken bezig houden elkaar kunnen ontmoeten, expertise kunnen halen en brengen, waar `good practice¿ kan worden gedeeld en waar snel en adequaat ingegaan kan worden op de actualiteit. Geen klachtencentrum, maar een dynamisch trefpunt met veel aandacht voor signalen die binnen komen en de mogelijkheden tot doorverwijzen via korte lijnen. Hierin spelen de wijken en buurten een cruciale rol.

De SeniorenRaad Tilburg heeft bij de gemeente een subsidieverzoek ingediend. In de aanloop naar 2019 wordt een plan van aanpak opgesteld. Hierin wordt aangegeven hoe de organisatie en de inrichting van een dienstencentrum er uit kunnen zien. Het college van b&w heeft aangegeven minder sturend en meer faciliterend te willen zijn. Met het aanvaarden en uitvoeren van dit burgerinitiatief kan het college volgens de SeniorenRaad bewijzen, hoe serieus het deze uitspraak neemt.

|Doorsturen