Nieuws

Sensoor zoekt nieuwe vrijwilligers

Door Petra Jansen

TILBURG - Sensoor Tilburg verzorgt op dinsdag 12 juni een informatiebijeenkomst voor potentiële vrijwilligers bij Sensoor. Het aantal mensen dat een luisterend oor zoekt bij Sensoor - De Landelijke Luisterlijn stijgt explosief: In maart waren er maar liefst 2.000 gesprekken méér dan vorig jaar. Dit komt deels door de groeiende wachtlijsten in de GGZ. Maar ook mensen die eenzaam zijn en een 'praatje over de heg' missen bellen steeds vaker. Sensoor zet daarom alle zeilen bij om nieuwe vrijwilligers op te leiden, zodat de groeiende vraag naar oprechte aandacht niet onbeantwoord blijft. Door het hele land worden trainingen gegeven om zoveel mogelijk kandidaten op te leiden tot professionele luisterhelden. Als de training is afgerond kunnen zij aan de slag als volwaardig gesprekspartner. Per week draaien vrijwilligers één dienst van vier uur, waarvan eenmaal in de maand ook een nachtdienst. De informatiebijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Aanmelden kan via www.sensoor.nl. De eerstvolgende training van Tilburg start in september, maar kan ook eerder gevolgd worden indien er op een andere locatie ruimte is.

|Doorsturen