Nieuws

Slib is het nieuwe zwarte goud

Door Peter van Oirschot

TILBURG - Vrijdag 6 oktober werd de Energiefabriek Tilburg van Waterschap De Dommel geopend door loco burgemeester Berend de Vries van Tilburg en Watergraaf Peter Glas.

Wilfried Scholtes, Beeldveld Tilburg

Peter Glas: "Waterschappen willen samen met gemeenten en provincies Nederland klimaatbestendig, energieneutraal en circulair maken. De Energiefabriek heeft vooral betrekking op dat tweede onderwerp: de weg naar de energieneutraliteit. Maar er lopen verbindingen naar alle drie de onderwerpen. Waterschappen hebben hier goud in handen: rioolwater is een goudmijn voor het terugwinnen van energie en grondstoffen. Dat vieze water zit er tjokvol mee. De kunst is: hoe haal je het er uit? Dat was onze uitdaging. En dat is gelukt."

Afvalwater is een bron van waardevolle grondstoffen. Door biogas en fosfaat terug te winnen uit het slib, is de miljoeneninvestering binnen tien jaar terugverdiend. En het is nog duurzaam ook: de hele rioolwaterzuivering (rwzi) werkt energieneutraal. Omdat het waterschap al het slib uit het werkgebied op rioolwaterzuivering Tilburg verwerkt, houdt Waterschap De Dommel zelfs meer gas over dan wat nodig is om het eigen proces op te laten draaien. Het overschot, ca. 3,7 miljoen m3 biogas per jaar voeren ze af naar, Attero, die het opwerkt tot aardgas.

De ontwikkeling gaat verder dan enkel een Energiefabriek. Ook richting grondstoffenverwerking worden stappen gemaakt. Er wordt namelijk per jaar ook 400 ton struviet gehaald uit het afvalwater. Daarin zit stikstof en fosfaat en dat is een langzaam werkende kunstmest. Water als vakgebied blijft dus volop in beweging. De Dommel is al bezig met het terugwinnen van cellulose, humuszuren en warmte uit afvalwater. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar technieken voor het produceren van bioplastics en het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater. Van Energiefabriek naar grondstoffenfabriek! Dat is de volgende ambitie.

|Doorsturen