Nieuws

Sociale Raad Tilburg zoekt nieuwe leden

Door Petra Jansen

De Sociale Raad Tilburg (SRT) is op zoek naar nieuwe leden. Daarbij wordt gedacht aan actieve inwoners die sociaal en maatschappelijk betrokken zijn. Zij weten wat er speelt bij hun mede-inwoners in bijvoorbeeld hun straat, in de buurt, in de stad. Leden zijn in staat dat wat zij horen en zien te vertalen naar aandachtspunten voor de SRT en willen dit graag inzetten voor adviezen aan de gemeente Tilburg. Zij zijn betrokken bij onderwerpen die op sociaal domein spelen zoals: participatie, jeugdzorg, zorg en ondersteuning, armoede, passend onderwijs, uitkeringen of re-integratie. Dit kan zowel beleid als uitvoering betreffen. Gezien de huidige samenstelling is de raad bij voorkeur op zoek naar personen die kennis en/of ervaring hebben op het terrein van de Wmo. Ook wordt gezocht naar iemand die penningmeester wil worden van de SRT. De penningmeester wordt ook lid van het dagelijks bestuur van de SRT. De Sociale Raad Tilburg is een onafhankelijke adviesraad en heeft als opdracht het college van burgemeester en wethouders van Tilburg gevraagd en ongevraagd te adviseren over het sociaal domein (Participatiewet, Jeugdwet en Wmo). Solliciteren kan t/m zondag 10 juni 2018. De vacature is te vinden op de website van de Sociale Raad Tilburg:

http://socialeraadtilburg.nl/nieuws/sociale-raad-tilburg-zoekt-drie-nieuwe-leden

|Doorsturen