Nieuws

SRT maakt zich sterk voor ervaringsdeskundigen en sociaal meldpunt

Door Peter van Oirschot

TILBURG - De Sociale Raad Tilburg (SRT) wil ervaringsdeskundigen meer ruimte en vastigheid bieden. Ook pleit het adviesorgaan voor een onafhankelijk meldpunt, waar inwoners terecht kunnen met vragen en ervaringen.

Ellen van Slooten

Door Ellen van Slooten

Soms weten mensen niet waar ze hun vraag moeten stellen, lopen ze vast in het systeem of hebben ze ervaringen die ze willen delen. In het rapport Het cement tussen de tegels heeft de SRT uitgezocht wat de rol van ervaringsdeskundigen kan opleveren. Hiertoe spraken ze met instellingen in de zorgsector, de gemeente Tilburg, enkele nationale kenniscentra en met ervaringsdeskundigen zelf. Zij zetten hun eigen ervaringen in om anderen te helpen. Bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, jeugdhulpverlening of verslavingshulp.

Reguliere baan

Dion van den Berg, voorzitter van de SRT: 'We zien dat er al veel gebeurt in Tilburg, maar méér is mogelijk. Met een duurzame verankering in beleid en organisatie bereiken we met z’n allen nog betere resultaten. Biedt een ervaringsdeskundige een reguliere baan, als een proefperiode succesvol verloopt. De wijkteams van de Tilburgse Toegang kunnen nog meer gebruik maken van ervaringsdeskundigen. Er liggen mogelijkheden om ervaringsdeskundigen ook meer in te zetten waar het gaat om uitkeringen, armoede- en schuldenproblematiek en jongeren. Ervaringsdeskundigen geven aan elkaar graag een paar keer per jaar te ontmoeten, voor overleg en van elkaar te leren. De gemeente en betrokken organisaties kunnen dat met een kleine investering mogelijk maken.'

Onafhankelijk meldpunt

Voor de Tilburgers die nu bij de gemeente tegen een muur aanlopen bij hulpvragen of verdwalen in het systeem is volgens de SRT een onafhankelijk meldpunt nodig. 'We horen bij voorbeeld vaak dat mensen bang zijn problemen te krijgen met hun uitkering, als ze een klacht zouden indienen bij diezelfde gemeente', aldus Dion van den Berg. Ook Mariëtte van Bavel, beleidsmedewerkster bij de SRT, hoort dit geluid in de praktijk. Ze weet dat mensen pas bellen als de nood hoog is en ze zelf al hun netwerk hebben aangesproken. 'Het is geen extra loket waar mensen met een specifieke vraag voor hulp naar toe kunnen, maar een onafhankelijk meldpunt waar ze iemand kunnen spreken als ze zelf al diverse pogingen hebben gedaan om hulp te krijgen. Burgers die vastlopen hebben nu vaak zoiets van laat maar zitten. De problemen verdwijnen dan achter de voordeur waar ze uitgroeien tot een nog groter probleem. Problemen stapelen op, kunnen leiden tot huurschulden, dakloos raken. Ze haken af en doen uiteindelijk niet meer mee', vreest ze.

Vastlopen

De oppositiepartijen in de gemeenteraad doen een oproep aan Groen Links om het sociale gezicht te tonen. Dit is nodig omdat de gesprekken met het college en de SRT over het meldpunt onlangs strandden. 'Al anderhalf jaar lang wordt de SRT aan het lijntje gehouden', verwijt de PvdA fractievoorzitter Yusuf Celik het college. 'In 2017 al dienden we als PvdA een motie in om te komen tot een sociaal meldpunt. Nu is de conclusie van het college dat het te duur is en zien ze een meldpunt als extra boom in het bos waarin burgers dreigen te verdwalen. Maar we vragen ons af waar de menselijke maat is gebleven. Wat als mensen tegen te lange wachtlijsten oplopen bij een acute hulpvraag, of als ze helemaal niet weten wáár ze terecht kunnen en vastlopen in het digitale systeem.' Samen met de SP, LST en 50plus wil zijn partij ervoor zorgen dat Tilburgers snel en makkelijk bij een onafhankelijke partij terecht kunnen met vragen, onduidelijkheden en nee-ervaringen over het sociale systeem in de stad.

Gemeente Tilburg-Ton van Rooij

|Doorsturen