Nieuws

Start realisatie randweg Baarle en handhaven omleidingsroute

Door Peter van Oirschot

'S-HERTOGENBOSCH - Om de problemen met (vracht)verkeer in de dorpskernen van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog structureel op te lossen, start de provincie na de zomer met de geplande randweg.

Het gaat dan om de noordelijke randweg waarvoor de juridische procedures doorlopen zijn. Daarnaast hebben de betrokken bestuurders besloten voor de korte termijn de ingezette adviesroute om vrachtverkeer uit de dorpskern te wijzen te handhaven. De als proef ingezette adviesroute blijkt een positief effect te hebben op de opstoppingen door vrachtverkeer in de dorpskern en wordt daarom voor langere tijd ingezet.

Gedeputeerde Christophe van der Maat: "Een structurele oplossing voor het probleem van vrachtwagens die zich in de kern van Baarle vastrijden is natuurlijk de aanleg van de gehele geplande randweg. Het feit dat deze weg over twee landen met eigen juridische procedures loopt maakt het niet eenvoudig maar de snelle aanleg van de randweg heeft voor ons prioriteit! We starten daarom nu met de aanleg van het noordelijke deel van de randweg, het deel op Nederlands grondgebied waarvoor alle procedures doorlopen zijn. Voor het oostelijke deel van de randweg moeten nog enkele juridische procedures doorlopen worden. Om verdere vertragingen zoveel mogelijk te beperken heb ik besloten om ook voor dit deel van de randweg te starten met de voorbereidende uitvoeringswerkzaamheden. Het gaat dan onder andere om het verleggen van kabels en leidingen en het aanleggen van sloten op de delen die op Nederlands grondgebied liggen. Zodra alle procedures doorlopen zijn, kan onze aannemer dan meteen verder vaart maken."

Naast de start van de aanleg van de randweg hebben bestuurders van de provincie en de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog ook afgesproken dat de ingestelde adviesroute om vrachtverkeer uit de kern van Baarle te wijzen te handhaven. Wethouder Jan van Cranenbroek van gemeente Baarle-Nassau: "In december heeft de provincie deze omleidingsroute op ons verzoek als proef ingesteld voor vrachtverkeer komende vanuit de richting Turnhout vanaf de provinciale weg N260 al voor de S-bocht te verwijzen om via de N260 verder via Alphen richting de A58 en Breda te rijden. Als gemeente hebben wij verkeerstellingen laten verrichten en ook leden van de actiegroep 'Overlast vrachtverkeer Baarle' hebben gedurende drie weken elke werkdag tussen 10 en 11 uur geteld hoeveel vrachtwagens gebruikmaken van de adviesroute. Die tellingen laten zien dat zo'n 55% van de vrachtwagens de adviesroute volgen en dus niet meer verder door onze kern rijden. Dat is een toename van 20% ten opzichte van de situatie voor de start van de adviesroute. Dat is voldoende reden om het verkeer te blijven omleiden, ook al is het geen verplichte omleiding."

Tenslotte treffen de provincie, de gemeente Baarle-Hertog en de gemeente Baarle-Nassau nog enkele maatregelen om problemen met vrachtverkeer op de Singel voor de beruchte S-bocht te voorkomen. Om het verkeer komend vanuit de richting Turnhout beter te geleiden en door te laten stromen in de richting van Alphen wordt extra belijning aangebracht en de bocht verruimd door een verkeergeleider te verwijderen. Op aangeven van de actiegroep en omwonenden komt er een extra zebrapad voor voetgangers om de Singel eenvoudig over te steken.

|Doorsturen