Nieuws

Stedenbouwkundig plan UWV gebouw vastgesteld


TILBURG - Er is een plan voor de nieuwbouw van ongeveer 150 appartementen op de plek waar nu het blauwe UWV-gebouw staat op de hoek van de Besterdring-Burgemeester Brokxlaan.

De omgeving heeft in de vorm van planteams hun advies uitgebracht over het ontwerp. Op het terrein komt een parkeergarage voor de bewoners van de nieuwe appartementen. Het college heeft het stedenbouwkundige plan voor de locatie vastgesteld. Het nieuwe plan draagt bij aan de ambities van de Spoorzone om woningen in het decor van het industriële erfgoed te bouwen.

Stedenbouwkundig plan

Het stedenbouwkundig plan wordt als basis gebruikt voor het ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt naar verwachting in maart 2018 opgeleverd. Het plan ligt daarna 6 weken ter inzage bij de gemeente. MEI architecten uit Rotterdam en bouwbedrijf Cordeel uit Zwijndrecht gaan het voorlopig ontwerp uitwerken tot een definitief ontwerp. Dat moet voor de zomer van 2018 gereed zijn.

Behouden blijven

De aankondiging van de plannen voor nieuwbouw op deze locatie zorgde voor veel reacties. Het blauwe gebouw kon rekenen op steun uit Tilburg om behouden te blijven. Onder andere via de actiegroep 'Het blauwe gebouw' en erfgoedvereniging Heemschut. Na onderzoek van het gebouw is de conclusie dat het gebouw aan het einde van de levensduur is. De technische installaties en het typische bruine cortenstaal aan de gevel zijn verouderd. Ook zit er veel asbest in het gebouw. Het plan van de actiegroep van behoud in combinatie met nieuwbouw was technisch en financieel niet haalbaar. Met de renovatie zou de gevel compleet vernieuwd worden en daarmee verdwijnt automatisch ook de typische aanblik. Daarom is besloten tot sloop en vervangende nieuwbouw.

|Doorsturen