Nieuws

Stinkende kliko's bron van ergernis

Door Peter van Oirschot

TILBURG - Stinkende kliko's vol maden en vliegen, het blijft een ergernis voor veel Tilburgers. Maar de gemeente volhardt in het vorig jaar ingezette afvalbeleid.

DOOR RENÉ HAANS

RENÉ HAANS

Hans Smolders, LST, maakte in de raadsvergadering van 11 juni 2016 al een duidelijk statement over het toen nieuwe afvalbeleid. "Je kunt erop wachten dat veel burgers zich ontzettend gaan ergeren aan de stank van hun container nu ze om de twee weken geledigd worden." Wethouder de Vries vond dat het nieuwe beleid een kans moest krijgen. Kwam hij er ook op terug? Blijkbaar niet want de LST, stelde er onlangs opnieuw vragen over aan het college van B&W.

Ook burgers uiten hun ergernis. Een van de klagers ontving het volgende keurige antwoord van de gemeente. 'Uiteraard snappen wij dat het vervelend is dat u last heeft van maden in uw container. Het is ook aan de inwoners van de gemeente Tilburg om anders om te gaan met het afval. Uit onderzoeken is gebleken dat een ophaalfrequentie van 1 x per 2 weken restafval/GFT genoeg moet zijn. De belangrijkste tip die we kunnen geven is om de etensresten, met name die van vlees- en visresten, zoveel mogelijk te verpakken in een biologisch afbreekbaar zakje. Deze zakjes kunt u zelfs gratis ophalen bij de stadswinkels, de milieustraat en de KGA-wagen.' De klager vindt juist dat de gemeente aan zet is. "We betalen niet voor niets gemeentelijke belastingen."

|Doorsturen