Nieuws

Studentenhuisvesting nog steeds problematisch

Door Caroline van de Oetelaar

TILBURG - Het academische jaar is nog niet begonnen maar problemen met de huisvesting van internationale studenten dienen zich al aan. Ongeveer 150 buitenlandse studenten zoeken nog een verblijfplaats.

Tilburgse Koerier

Door: SILVESTER KLAASMAN

Hoeveel internationale studenten dit academie jaar naar Tilburg komen staat nog niet vast. Wel is het duidelijk dat veel van hen moeite hebben om een onderkomen te vinden. Een onderdeel van het probleem is dat studentenhuizen met Nederlandse studenten niet zitten te wachten op een internationale huisgenoot. “Dan moet er in het huis in het Engels gecommuniceerd worden en daar zitten veel Nederlandse studenten niet op te wachten”, zegt Antonia Telbizova van studentenvereniging ISAT.

De gemeente Tilburg doet zijn best om de huisvestingsproblemen op te lossen. Zo werd in het voormalig belastingkantoor aan de Cobbenhagenlaan al plaats gemaakt voor 150 internationals. Daarbij moeten er in de nabije toekomst nog 650 woningen bij komen, zowel aan de Professor Cobbenhagenlaan als aan het Reitseplein, op de plek van het oude Van Spaendonck-kantoor.

Tentenkamp(ing)

Die ontwikkelingen komen voor de huidige lichting studenten echter te laat. Daarom zal er ook medio augustus een tentenkamp worden opgeslagen in het Spoorpark. “Op het tentenkamp zijn 50 plaatsen beschikbaar voor mensen die nog geen huis hebben kunnen vinden”, zegt Telbizova. “40 van die plekken zijn al gereserveerd dus de verwachting is dat de camping vol zit bij de opening op 15 augustus.”

Studenten in huis

Om ervoor te zorgen dat de internationale studenten zo snel mogelijk een dak boven hun hoofd hebben dat niet van tentzeil is gemaakt, roept het CDA Tilburg stadbewoners op om internationale studenten in huis te nemen. Daarvoor organiseert de partij 13 augustus een informatiebijeenkomst voor potentiële verhuurders op het grand-café op de universiteitscampus.

5000 belastingvrij

Volgens een persbericht van de christendemocraten is er immers geen vergunning nodig om een kamer aan een student te verhuren. Daarbij kan een verhuurder meer van 5000 euro belastingvrij verdienen aan dergelijke verhuur. Tijdens de bijeenkomst zal onder meer besproken worden wat voor voorzieningen studenten verwachten als ze een kamer huren en wat voor huurprijzen er gevraagd mogen worden.

Telbizova is in ieder geval blij met het initiatief. “We hebben dit idee ook besproken met de huisvestingsofficier van de universiteit”, zegt Telbizova. “Voor zover ISAT er zicht op heeft, staan studenten erg positief tegenover een dergelijke oplossing.”

Wie de informatieavond wil bijwonen kan zich aanmelden op cdatilburg@gmail.com

|Doorsturen