Nieuws

Superland sluit tournee af in Tilburg


TILBURG - Op zaterdag 15 juni staat Superland in de LocHal in Tilburg en is door iedereen te bezoeken. Voorafgaand is op vrijdagavond 14 juni een lezing over de toekomst van de supermarkt en ons voedselaanbod.

Superland, de grootste niet bestaande supermarkt van Nederland, heeft geen aanbiedingen en zelfs geen producten. Wat Superland wél in de schappen heeft liggen, zijn hagelnieuwe opvattingen over hoe we boodschappen kunnen doen. “De wereld van supermarkten en de levensmiddelenindustrie is volop in beweging”, zegt initiatiefnemer Matthijs Bosman van Superland. 'Maar als consument heb ik het idee dat ik daar nauwelijks invloed op heb. Het is een markt van vraag en aanbod maar er wordt mij eigenlijk niets gevraagd, alleen maar aangeboden. Ik denk dat dat moet veranderen.'

Klantenservice

De supermarkt Superland heeft alleen een klantenservice. Met deze klantenservice reist Bosman in juni van plek naar plek om de deuren voor één dag te openen. En op 15 juni sluit hij deze tournee af in de LocHal in de Tilburgse Spoorzone. 'Ik nodig iedereen uit om die dag een boodschap te komen brengen in plaats van een boodschap te halen. Wat vind jij nou echt belangrijk als klant? Is de prijs werkelijk het enige dat telt? Werken de alternatieven voor de supermarkt in de praktijk? Vertrouwen we erop dat de leveranciers van ons voedsel het beste met ons voor hebben? Superland weet straks beter wat consumenten willen. Ontzettend goed om te merken dat we op allerlei plekken welkom zijn om die kennis te komen delen op scholen, conferenties, bibliotheken, andere supermarkten en zelfs het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag. De boodschappen van alle mensen die ik ga ontmoeten, neem ik mee naar deze gesprekken.'

Tijdens de lezing op vrijdagavond 14 juni in de Kennismakerij in de LocHal is Matthijs Bosman een van de sprekers. Dr. Roxanne van Giesen van CentERdata vertelt vervolgens over haar onderzoek naar consumentenkeuzes in relatie tot duurzaamheid in voeding bij supermarkten. Deze avond wordt u aangeboden door het FoodLab van de Bibliotheek LocHal en het programma Kunst&Samenleving van KunstLoc Brabant. De entree is gratis. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via e-mail foodlab@bibliotheekmb.nl

|Doorsturen

Tilburg in Beeld