Nieuws

Tilburg in nieuw boek Brabantse natuurgebieden


TILBURG - Na heel wat boeken over interessante natuurgebieden in de provincie Noord-Brabant, komt daar op vrijdag 24 november een nieuw boek bij. Deze keer ook met aandacht voor de stad als leefgebied voor veel dieren en planten. Tilburg speelt daarbij de hoofdrol.

Rob Vereijken

In het boek worden de belangrijkste natuurgebieden in Noord-Brabant besproken. Hoe zijn die gebieden ontstaan en hoe heeft de mens in de loop der tijd deze landschappen in negatieve en positieve zin veranderd? Omdat het stedelijk landschap steeds omvangrijker is geworden, werd het tijd dat dit ook een plek kreeg tussen de diverse bekende natuurgebieden. Twee Tilburgse stadsecologen, Mischa Cillessen en Rob Vereijken, hebben de natuur van de stad beschreven. Er was zoveel te vertellen over de variatie aan dieren en planten, dat zij daarover wel het hele boek vol hadden kunnen schrijven. Zij lichten in een uitgebreid hoofdstuk toe wat er zo bijzonder is aan het stedelijk milieu en wat dat betekent voor de flora en fauna om ons heen. De meeste voorbeelden hiervan komen uit Tilburg.

Door de inrichting van vooral de binnensteden ontstond een speciaal stedelijk klimaat: de bodem is verdicht en versteend, het is er warmer en droger en de luchtkwaliteit is minder. In Tilburg zijn diverse wijken en bedrijventerreinen zo open en weinig groen, dat ze in de nacht zelfs zeven graden warmer zijn dan groene gebieden in en om de stad. Dit is meestal niet gunstig voor de mensen, maar het zorgt wel voor het toenemen van bepaalde grassen zoals harig vingergras en staatliefdegras. Die groeien de laatste jaren op vrijwel ieder Tilburgs stoepje. Door de warmere stad blijven vijvers en het Wilhelminakanaal ook langer open. Diverse soorten eenden, meeuwen en meerkoeten zoeken dan juist een stads plekje op. De Zuidelijke boomsprinkhaan, die in Brabant voor het eerst in Tilburg in gevonden, is ook een warmteminnaar. Allerlei typische Tilburgse plekken komen voor in het boek. Denk daarbij aan braakliggende terreinen, kloostertuinen, de spoorlijn, oude kademuren van de Piushaven met hun bijzondere muurvarens, bermen langs de ringbanen met zoutminnende planten, gierzwaluwen en vleermuizen in oude Tilburgse wijken en rivierkreeften in de Blaakvijvers en Dongevallei. We leven eigenlijk in een van de mooiste Brabantse natuurgebieden, maar beseffen dat eigenlijk nog niet.

In het boek 'Natuurgebieden in Noord-Brabant, Ontstaan, Ontginning en Natuurontwikkeling' staan ook andere Midden-Brabantse gebieden, zoals de Loonse en Drunense Duinen, Regte Heide en de Kampina. Meer dan 30 specialisten werkten mee aan dit bijna 500 pagina's tellende boek.

Het eerste exemplaar van dit boek wordt op 24 november overhandigd aan de Commissaris van de Koning in het Natuurmuseum in Tilburg. Het is daarna te koop in boekhandels voor € 34,95 (tot eind december, daarna € 39,95).

|Doorsturen