Nieuws

Tilburg Trofee voor Factorium Podiumkunsten


Directeur Loek Sijbers van Factoium Podiumkunsten ontvangt de Tilburg Trofee uit handen van locoburgemeester Marcelle Hendrickx.

TILBURG - Factorium Podiumkunsten heeft op zaterdag 16 februari de Tilburg Trofee ontvangen vanwege het 150-jarig bestaan en de belangrijke rol in de stad op het gebied van kunsteducatie gedurende deze jaren. Locoburgemeester Marcelle Hendrickx de Tilburg Trofee uit aan directeur-bestuurder Loek Sijbers tijdens een besloten jubileumfeest in Factorium.

Factorium mocht tijdens de gala-avond in de persoon van voorzitter Ans Buys van de Raad van Toezicht tevens een cultuur innovatie cheque van 10.000 euro in ontvangst nemen. Dit geld wordt besteed aan cultuurprojecten voor senioren. Daarbij gaat het niet alleen om cultuur voor deze groep bereikbaar te maken, maar ook om hen de betekenis en impact van kunst en cultuur te laten ervaren. Bij ouderen verdwijnt dat stuk vaak naar de achtergrond door o.a. praktische omstandigheden, beperking in beweging of cognitieve vaardigheden, of gewoon niet meer durven of doen. Factorium wil die barrières doorbreken.

Factorium Podiumkunsten houdt zich al 150 jaar bezig met kunsteducatie. Het werkgebied bestaat uit de gemeenten Tilburg en Goirle. Factorium biedt een groot scala aan lessen, cursussen en workshops op het gebied van de podiumkunsten (muziek, dans, theater en musical) en heeft jaarlijks ruim 6.000 cursisten. Voorheen, tot 2004, heette de instelling Tilburgse Dans- en Muziekschool. De activiteiten zijn gericht op zowel beginners als gevorderden, amateurs als toekomstige professionals.

Factorium is een belangrijke partner voor het onderwijs omdat kinderen zich anders en beter kunnen ontwikkelen door gebruik te maken van de diverse cultuurdisciplines. Zo leren kinderen om anders te kijken, te luisteren en zichzelf te presenteren. Belangrijke zaken voor het stimuleren van creatief denken.

Factorium Podiumkunsten biedt daarnaast een podium voor diverse voorstellingen en uiteenlopende optredens voor zowel cursisten als derden. Factorium is ook actief in de wijk, waar zij jaarlijks vele mensen laten genieten van podiumkunst. Doel hiervan is om kunst en cultuur bereikbaar te maken voor iedereen en gebruik te maken van de verbindende kracht die dit heeft. Regelmatig wordt er samengewerkt met allerlei partijen, zoals andere kunst- en cultuurinstellingen, amateurkunstenaars, onderwijs, bedrijven, podia, wijkcentra en kunstvakopleidingen.

Factorium kreeg tevens een cultuur innovatie cheque van 10.000 euro uitgereikt. Dit bedrag wordt aangewend voor cultuurprojecten voor senioren.

Het 150-jarig jubileum van Factorium werd op zaterdag 16 februari gevierd met een spetterend jubileumfeest.

|Doorsturen

Tilburg in Beeld