Nieuws

Tilburg University viert 90e verjaardag


TILBURG - Tilburg University viert haar 18e lustrum op de Dies Natalis op 16 november. Het thema van deze bijeenkomst is 'The Digital Society'.

Tijdens de plechtigheid worden eredoctoraten verleend aan Eerste Kamerlid, hoogleraar economie en bedrijfskunde, oud-voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, Alexander Rinnooy Kan en de Amerikaanse hoogleraar filosofie Eleonore Stump. Sprekers zijn universiteitshoogleraar Ernst Hirsch Balin, rector magnificus Emile Aarts en Collegevoorzitter Koen Becking. Er worden ook universiteitspenningen uitgereikt.

Het belang van digitale informatietechnologie in onze samenleving neemt toe. Nederland is een klein, hoog ontwikkeld, goed georganiseerd land met een uitstekende fysieke en digitale infrastructuur. Tilburg University's toponderzoek staat internationaal hoog aangeschreven en onze onderzoekers hebben uitgebreide ervaring in grens- en discipline overstijgende samenwerking. In de speeches wordt ingegaan op investeren in innovatief

onderzoek, samen met andere kennisinstellingen, het bedrijfsleven, de overheid en ngo's, om vanuit de mens- en maatschappijwetenschappen baanbrekend werk te verrichten op het snijvlak van informatietechnologie, onderwijs, en onderzoek.

In het kader van het 90-jarig bestaan van de universiteit vindt binnen en buiten de campus een reeks met feestelijke evenementen plaats. Na afloop van de Dies gaat het jaarlijkse wetenschappelijke festival Night University van start, getiteld Back to the Future.

Op 17 november is er een speciaal evenement voor kinderen: hoogleraren geven workshops en masterclasses in de stad. Een speciale NS trein zal hen allen vervoeren en tijdens die reis wordt een quiz gehouden. Ten slotte vindt op 18 november een speciale dag voor de alumni plaats.

|Doorsturen