Nieuws

Tilburger keert terug als burgemeester

Door Joost de Beer

TILBURG - Afgelopen dinsdagavond werd Theo Weterings in poptempel 013 geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van Tilburg.

Joep de Beer

DOOR RENÉ HAANS

Tijdens zijn eerste toespraak blikte hij terug. "Ik vertrok hier dertig jaar geleden uit een sombere stad, waar nauwelijks aan een baan te komen was. Ik kom terug in een stad met elan. Ik heb zin om aan de slag te gaan, samenwerken met de stad en met u allen. Ik voel mij uitgedaagd! Ik zal blijven investeren in een veilige stad. Ik wil Tilburger onder de Tilburgers zijn en met u het gesprek aangaan."

Terug op het nest

Met "dat verklaar en beloof ik" om het ambt naar eer en geweten te vervullen, aanvaardde Theo Weterings dinsdagavond in 013 het burgemeesterschap van Tilburg. Hij sprak de woorden ten overstaan van Commissaris van de Koning, Wim van de Donk, en van de hele raad. Van de Donk had eerder in zijn toespraak al aangegeven dat Tilburg er klaar voor is om nieuwe kansen te pakken. "Ik zie kranen in de stad. Een stad zonder kranen is een stad die stilstaat. Tilburg is een stad van onderwijs en innovatie, waar Tesla's het levenslicht zien, maar ook een stad die een forse strijd met de criminaliteit moet voeren. Theo Weterings is terug op het nest."

Grote waardering

Vorige week nam Theo Weterings afscheid als burgemeester van Haarlemmermeer. Tijdens een buitengewone raadsvergadering werd hij daar benoemd tot ereburger. In Tilburg kreeg Weterings de ambtsketen omgehangen doorlocoburgemeester Berend de Vries. In zijn toespraak zei De Vries: "Ik heb een grote waardering voor hem gezien bij zijn afscheid in Haarlemmermeer. Tilburg is echter niet zo recht en hoekig, het is hier allemaal wat ronder. Je bent in een rijdende trein gestapt, die soms een TGV is."

Tot slot van de installatieplechtigheid werd het Tilburgse volkslied gezongen:

'k Zie oe daor zo gère ligge,

Tilburg, waor 'k geboore ben,

Mee oe kerken, oe febrieke,

Waor ik iedere lijn van ken.

'k Zie zo gèren al die toorens,

mee d'r kruise fier in top,

't blauw deurboore naost de schaawe

mee d'r pluimen om d'r kop.

"Alsof het voor hem geschreven is," hoorde ik iemand zeggen. En om met de woorden van Marcel van den Hoven, CDA, te spreken: "Welkom thuis."

Tilburg van nu

De vertrouwde raadszaal was door de nieuwbouw van het stadskantoor niet beschikbaar. 013 staat symbool voor 'het Tilburg van nu', aldus de gemeente. "Geen passender plek dus voor de installatie van een burgemeester die zo snel mogelijk kennis wil maken met de stad." Het is voor zover griffier Gerard Vrenken weet de eerste keer, dat de installatie van een nieuwe burgemeester niet gewoon in de raadszaal plaats vond.

|Doorsturen