Nieuws

Tilburgse Revue bewandelt nieuwe wegen


TILBURG - "Nieuwe wegen bewandelen om een nog actueler tijdsbeeld te spiegelen in de veertiende Tilburgse Revue. Maar nu eerst alle aandacht voor de dertiende, de TóP 013 waarbij meer dan 130 mensen actief zijn." Fred van der Westerlaken, voorzitter van de Tilburgse Revue, laat zijn licht schijnen op de productie, de nauwe samenwerking met het ROC, sponsors en de toekomst.

Frans van Aarle

"Het is elke keer geweldig om de passie van de cast en alle andere disciplines te zien. Maar ook hoe stagiaires van het ROC worden omarmd." Het zijn slechts voorbeelden die Van der Westerlaken noemt. Vanzelfsprekend vestigt hij ook de aandacht op de betrokkenheid van cultuur minnend Tilburg, de bezoekers en de sponsors.

Secretariaat

Zonder andere betrokkenen te kort te doen, wijst hij op de ondersteuning van accountant EY, die de financiën van de productie regelt. "Geen sinecure met dertien voorstellingen en een fikse begroting. Het vraagt veel van een secretariaat, dat al ver voor de opstart ondersteuning biedt." Van der Westerlaken doelt daarmee op de inzet van Elly van Besouw. Vanaf het eerste uur verzorgt zij het secretariaat van de Stichting Tilburgse Revue. Van Besouw kijkt met plezier terug op de ´revuejaren´ en noemt de tijd dat de sponsors nog per fiets de met de machine getypte post werd gebracht.

Geautomatiseerd

Tijden zijn veranderd, de digitaliseringsslag heeft ook vat op de Tilburgse Revue. Van der Westerlaken: "Niet alleen op het administratieve vlak, ook in relatie met de productie is een moderniseringsslag gaande. Het begon met de vraag aan de Tilburgers voor het aandragen van ideeën. Maar ook de inbreng van de jeugd is van immens belang. Voor nu en voor de toekomst. Ook de dertiende Tilburgse Revue de TóP 013 past in het huidige tijdsbeeld en is al doorspekt met digitale elementen. Voor jong en oud is de productie herkenbaar en aantrekkelijk. Nu is de cast maar ook de toeschouwer aan zet. Het mag duidelijk zijn dat we ons de komende periode gaan beraden hoe we een revue naar de toekomst toe invulling gaan geven. Een aspect blijft overeind humor en zakelijkheid blijven hand in hand gaan."

 

De Tilburgse Revue de TóP 013 staat in januari 2018 dertien keer op de planken van Theaters Tilburg. De scènes zijn nog meer Tilburgs dan in de vorige Tilburgse Revues. Koop nu uw kaarten aan de kassa's van Theaters Tilburg of via www.tilburgserevue.nl

 

|Doorsturen