Nieuws

Tilburgse textiel in 50 verhalen


TILBURG - Op zaterdag 16 maart verschijnt het boek 'Tilburgse textiel in 50 verhalen', samengesteld door Ton Wagemakers (tekst) en Ronald Peeters (beeld). Het is het 21e deel uit de succesvolle boekenserie 'In Tilburg' van Gianotten Printed Media.

Het boek bevat 50 verhalen uit de Tilburgse textiel in de vorm van een stalenboek met brieven, liedjes, toespraken, officiële verslagen, dagboeken, politierapporten, pamfletten, vakbladen, anekdoten, reglementen, krantenartikelen, memories en interviews. Wat zijn stalen? Elke textielfabriek bracht destijds jaarlijks minstens twee stalenboeken uit, voor zomer en winter, met 'staaltjes', stukjes van de stof die ze konden leveren. Het stalenboek gaf een beeld, een overzicht. Het werd verzonden naar potentiële klanten of de handelsreiziger ging ermee op stap om orders binnen te halen. Door de eeuwen heen zijn door de Tilburgse staalwevers vele stalenboeken gemaakt. Met het boek 'Tilburgse textiel in 50 verhalen' wordt er één aan toegevoegd.

Stalenboek

Het boek laat verrassende en 'sterke staaltjes' zien, die tezamen beknopt een gevarieerd beeld geven van de Tilburgse textielindustrie. Het zijn persoonlijke verhalen, inkijkjes, waarbij de nadruk ligt op hoe betrokkenen hun leven en werken in de textiel ervaren hebben. En hoe mensen van buitenaf er tegen aankeken. Het boek is te lezen als een speelse vorm van sociale geschiedschrijving van de Tilburgse textiel. Bij elk verhaal is gezocht naar een treffend beeld. Het beeld is ondersteunend en is te zien als een toelichting op het gekozen fragment. Wie snel een verrassende en bijzondere inkijk in de Tilburgse textielindustrie wil krijgen is dit 'stalenboek' een uitgelezen kans.

Ton Wagemakers en Ronald Peeters, Tilburgse textiel in 50 verhalen, Uitgeverij Gianotten Printed Media, Tilburg 2019, 132 blz., ISBN 9789066630956, winkelprijs 14,95 euro. Verkrijgbaar in de boekhandel of via www.boekenfabriek.nl

|Doorsturen

Tilburg in Beeld