Nieuws

Twee Tilburgse kerken doen mee aan Brabantse Open Kerkendag


TILBURG - Op zondagmiddag 26 november wordt voor de eerste keer de Brabantse Open Kerkendag gehouden.

In Tilburg doen twee kerken mee: de Margarita Maria Alacoque-kerk aan de Ringbaan West en wijkcentrum De Poorten in de Hasseltstraat.

Het doel van de Brabantse Open Kerkendag is alle Brabanders te betrekken bij de toekomst van de kerkgebouwen. In voortgezet gebruik als godshuis of met een nieuwe bestemming. Verspreid over heel Brabant doen ruim 200 kerken mee aan dit unieke evenement.

De ruim tweehonderd kerken die meedoen staan allemaal vermeld op de website www.openkerkenbrabant.nl. Bij de deelnemende kerken staat ook aangegeven wat er die dag extra is te doen in het kader van de Brabantse Open Kerkendag. In de Margaritakerk aan de Ringbaan West is een tentoonstelling ingericht van schilder Huub de Kort. Tevens kan de volledig ontruimde kerk worden bezichtigd. Wijkcentrum de Poorten, gevestigd in de vroegere O.L. Vrouw van de Rozenkrans-kerk, is geopend en kan worden bekeken.

Noord-Brabant telt momenteel nog zo'n 600 katholieke en protestantse kerken. Als gevolg van de ontkerkelijking worden de komende jaren minstens 200 kerken aan de eredienst onttrokken. Veel kerken zijn al gesloten, zijn herbestemd of er wordt een andere bestemming voor gezocht. Het leegkomen van kerkgebouwen en het vinden van een nieuwe bestemming is het grootste culturele probleem van Brabant in de komende jaren. Immers, kerken zijn méér dan stenen. Er zit veel emotie aan vast en ze vormen een materiële uitdrukking van de identiteit van een gemeenschap. De skyline van een dorp of een stadswijk wordt bepaald door kerk en toren. Het is voor velen ondenkbaar dat dit verdwijnt. Om deze beeldbepalende gebouwen voor de toekomst te behouden is het noodzakelijk dat iedereen daarbij wordt betrokken.

Tegelijk moet worden vastgesteld dat veel mensen een kerk niet meer kennen, omdat ze er nooit meer komen of nog nooit binnen zijn geweest. Juist om iedereen bij de kerkgebouwen te betrekken is de Brabantse Open Kerkendag georganiseerd. In de deelnemende kerken krijgt de bezoeker tekst en uitleg en kan men zich een beeld vormen van hun belang. De organisatie hoopt dat in Brabant een brede discussie op gang komt over de toekomst van de kerkgebouwen.

De Brabantse Open Kerkendag is een initiatief van de Stichting De Brabantse Hoeders. In de werkgroep die het evenement heeft georganiseerd hebben zitting: de twee bisdommen, de provincie, Erfgoed Brabant en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Bij de organisatie is nauw samengewerkt met Open Monumentendag. In een aantal protestantse kerken vindt de Brabantse Open Kerkendag plaats op zaterdagmiddag 25 november. Het Brabantse initiatief geniet landelijke belangstelling.

|Doorsturen