Nieuws

Uitnodiging informatiebijeenkomst 'Polenhotel' valt verkeerd

Door Peter van Oirschot
'Noordraad geen 'excuustruus''

TILBURG — Een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst over de geplande logiesvoorziening voor arbeidsmigranten en expats in Tilburg Noord viel niet bij iedereen in goede aarde.

DOOR RENÉ HAANS

Niet alleen de uitnodiging voor de bijeenkomst op 26 juni in Cinecitta, maar ook de verspreiding van de brief was aanleiding tot irritatie. Harrie Meeuwesen, voorzitter van de Noordraad, stelde in een brief aan zijn medebestuursleden: "Ik wil voorstellen dat wij als wijkraad niet aanwezig zullen zijn als de kring van belanghebbenden niet wordt uitgebreid tot de bewoners van de flat Moleneind, een deel van de Sibeliusstraat, de Locatellistraat, de Vivalidistraat en het Verdiplein. Het uitnodigen van slechts de wijkraad en de woningbouwcoöperatie is voor mij niet voldoende. Ik wil niet gebruikt worden als 'excuustruus'. Bovendien stoort het mij dat alle belanghebbenden de reis moeten maken naar het centrum."

Gabi Stoffelen van Pouderoyen Compagnons, dat zich onder andere bezighoudt met planontwikkeling, stelt: "Voor de informatiebijeenkomst hebben we ervoor gekozen om de direct omwonenden uit te nodigen, de wijkraden, WonenBreburg, de raadsleden van de commissies Leefbaarheid en Vestigingsklimaat, een aantal ambtenaren en wethouder Jacobs. Het is geen strategie om de avond in Cinecitta te organiseren. Paul Vermee, ondernemer, is eigenaar van Cinecitta en dan is het heel praktisch om de avond daar te organiseren. Ik veronderstel dat het aan jullie is om te bepalen of jullie aanwezig willen zijn."

Hans Smolders, LST: "De infobijeenkomst wordt georganiseerd in de horecazaak van initiatiefnemer Paul Vermee in het centrum, terwijl dat natuurlijk in Noord had gemoeten. Nu wordt het een thuiswedstrijd voor Paul Vermee zonder veel betrokken omwonenden, onbegrijpelijk! De gemeente lijkt niet onafhankelijk als zij de brief ondertekent samen met initiatiefnemer en ook de bijeenkomst niet in MFA De Symfonie of elders in Tilburg Noord wil organiseren."

Eind vorig jaar zijn de wijkraden van Tilburg Noord geïnformeerd over het plan om een accommodatie te bouwen voor de huisvesting van arbeidsmigranten in de Kalverstraat. Het gaat om de realisatie van een groot, tijdelijk (maximaal 10 jaar) logiescomplex van 96 tweepersoonskamers verdeeld over twee verdiepingen. De gemeente staat hier positief tegenover, maar de wijkraden in Noord denken hier anders over.

De wijkraden ontraden de vestiging van een dergelijke accommodatie. De omgeving van de Kalverstraat en de wijken Stokhasselt en Vlashof zijn bijzonder kwetsbaar geworden. Er is in de loop der jaren veel van het gebied in Tilburg Noord gevraagd, vooral ten aanzien van de lagere-inkomensgroepen en groepen met een migratieachtergrond. De grens aan flexibiliteit en mentaal opvangvermogen is volgens de Noordraad bereikt. Harrie Meeuwesen gaf in een telefonische reactie aan wel aanwezig te zullen zijn bij de informatiebijeenkomst. Spreekbuis van alle belanghebbenden wilde hij zeker niet zijn, daarvoor zal de groep belanghebbenden breder getrokken moeten worden.

|Doorsturen