Nieuws

Verbod onttrekken water voor vier beken opnieuw ingesteld

Door Peter van Oirschot

BOXTEL - Na de maand juli met relatief veel regen zijn we al snel vergeten dat we een erg droog voorjaar hebben gehad. Enkele beken in het gebied van Waterschap De Dommel herinneren ons daar weer aan. Ondanks de enkele millimeters regen die afgelopen dagen is gevallen dalen de waterpeilen in de Achterste Stroom, de Voorste Stroom, de Essche Stroom en de Broekleij. Vanaf maandag 14 augustus gaat hier het verbod op onttrekken van water uit deze beken ervan weer in werking.

Kijk op www.dommel.nl/onttrekkingsverbod voor de beken waar het verbod nog wel geldt.

Het verbod geldt voor vaste onttrekkingsinstallaties, maar ook voor mobiele installaties, zoals zuigwagens en giertonnen. Alleen het laten drinken van vee en het bestrijden van brand met water uit de beken of sloten is wel toegestaan. Op de naleving van het verbod om water te onttrekken wordt verscherpte controle uitgevoerd. Het verbod geldt voor genoemde beken, maar ook voor alle daarin uitkomende zijbeken en sloten.

Een verbod wordt ingesteld als de hoeveelheid water die door de beek stroomt minder is dan 10% van de gemiddelde afvoer. En wordt weer opgeheven als die afvoer boven de 15% komt en er voldoende neerslag wordt voorspeld. Het water uit de beken is beter geschikt voor beregening dan grondwater, omdat het minder koud is en meer zuurstof bevat.

Een onttrekkingsverbod is een maatregel om te voorkomen dat beken en sloten onvoldoende stroming behouden of mogelijk droogvallen. Drooggevallen beken of stilstaand water leveren risico's op voor het leven in en rond de beek en kan een gevaar betekenen voor de volksgezondheid. In het verleden had het waterschap een systeem van drie regio's en per regio werd als dat noodzakelijk was een onttrekkingsverbod afgekondigd. Nu gaat dat steeds meer op basis van maatwerk per beek. Daarom is voor de vier genoemde beken op 27 juni het onttrekkingsverbod ingetrokken en wordt het nu weer van kracht.

|Doorsturen