Nieuws

Vertrouwen in aanpak Reeshofdijk

Door Silvester Klaasman

TILBURG – Een meerderheid van de gemeenteraad is tevreden over de huidige aanpak om criminaliteit op de Reeshofdijk te verminderen.

De Reeshofdijk

DOOR ELLEN VAN SLOOTEN
In een brief aan de raad laat burgemeester Theo Weterings weten dat het aantal en de heftigheid van de incidenten in het weekend van twee geleden hem zorgen baart. Hij onderkent de impact op de slachtoffers en het veiligheidsgevoel van de Tilburger. De politie zet volgens hem alles op alles om de daders te achterhalen. Ook zijn er zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen. Het aantal camera’s wordt verdubbeld van twee naar vier.

Sociale controle

In een vurig betoog liet fractievoorzitter Henk van Tilborg van 50 Plus weten dat de sociale controle ver te zoeken is in deze straat waaraan hij woont. “Laten we het collectief geheugen opfrissen. In 2000 waren er diverse straatroven. In juli 2003 kwam Bart te overlijden. Er werd toen met spoed een veiligheidsplatform opgericht dat bestond uit bezorgde burgers, gemeenteambtenaren en politie.” Hij ziet dat de destijds ontstane projecten zoals Rees Mee en het OK-punt weer zijn verdwenen. “Laten we zorgen dat we niet weer dezelfde fout in gaan. We hebben geleerd in 2003 dat er meer sociale controle moet komen en dat kan alleen maar door kleinschalige houten woningbouw links en rechts toe te staan”, gaf Van Tilborg aan.

 

Daarbij zou het bestemmingsplan moeten wijken voor de sociale veiligheid. De woning die er onlangs is gebouwd, staat te ver van de weg af. Volgens hem wilde die bewoner wel dichter bij de straat, maar mocht dat niet van de gemeente.

Hij pleit voor kleinschalige houten woningbouw van nul treden op de plekken op de Reeshofdijk waar het vaak mis gaat. Daarbij kreeg hij geen steun van de andere partijen.

Stadsmariniers

De fractie van Lijst Smolders Tilburg (LST) had de veiligheid op de Reeshofdijk al eerder op de politieke agenda laten zetten. Volgens deze partij loopt de veiligheid van burgers aanzienlijk gevaar na een opleving van het aantal criminele feiten als beroving, mishandeling en aanranding. Ze menen dat deze verbinding tussen Reeshof en het centrum uit angst wordt vermeden, omdat de eerder genomen maatregelen niet hebben geleid tot een veilig fietspad

 

De LST kreeg wel medestanders maar geen meerderheid van de stemmen voor hun idee om voor februari 2020 een plan van aanpak voor meer controle en handhaving op kritische plekken in Tilburg. De LST denkt aan zogenaamde ‘stadsmariniers’, die de politie kunnen bijstaan en voor meer daadkracht zorgen. Volgens de partij van Peter van den Hoven moet er een duidelijk signaal gegeven worden aan mensen die van slechte wil zijn, dat de gemeente Tilburg het niet pikt.

Vertrouwen

De meerderheid van de partijen heeft voldoende vertrouwen in de huidige aanpak conform de integrale visie op veiligheid en de adequate reactie van de burgemeester in het wekelijks driehoeksoverleg waarin hij met politie en openbaar ministerie snel en proactief kan handelen.

|Doorsturen

Tilburg in Beeld